x

Ny pulje: Realdania efterlyser løsninger, der kan fremme klimavenlig renovering

Pressemeddelelse 20. juni 2022

Der ligger et stort, klimamæssigt potentiale i at renovere vores bygninger frem for at rive ned og bygge nyt. Men de nye værktøjer og løsninger, som også kan gøre selve renoveringen mere klimavenlig, mangler på markedet. Derfor åbner Realdania nu for et tema-call i indsatsen Innovation til marked – særligt målrettet virksomheder, som ligger inde med fremtidens løsninger på den grønne renovering.

Hvordan kan man renovere en bygning på en måde, så det sætter mindst muligt klimaaftryk? 

Det efterlyser Realdania helt nye svar på – fra både materialeproducenter, udviklere af digitale løsninger og ikke mindst virksomheder, som har ideer til nye finansieringsmodeller. 

I et tema-call med fokus på netop klimavenlig renovering kan virksomheder og udviklere nu søge op til 1 mio. kroner, som skal gå til støtte og rådgivning med henblik på at hjælpe deres innovative ideer og løsninger det sidste stykke ud over rampen, ud på markedet og i anvendelse i konkrete byggerier. Til gavn for klimaet.  

Læs mere og ansøg om økonomisk støtte samt teknisk og kommerciel rådgivning, hvis du som virksomhed udvikler renoveringsløsninger, der muliggør markante reduktioner i klimaaftrykket fra den eksisterende bygning. 
Og det er der i den grad brug for. Byggesektoren tegner sig globalt for ca. 40 procent af verdens CO2-udlednining. Heraf stammer omkring 28 procent fra energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. 

Derfor ligger der et stort potentiale i at renovere frem for at bygge nyt – og et endnu større potentiale, hvis også selve renoveringen udføres på en måde, så det udleder mindst mulig CO2.

”I mange år har vi renoveret for at mindske energiforbruget fra driften af bygningen. Men vi skal videre. I dag er der et langt større fokus på klimabelastningen fra hele bygningens livscyklus, og det giver behov for at finde nye løsninger, materialer og designs med lav klimapåvirkning i byggefasen. Vi søger også nye CO2-designværktøjer, der kan give et bedre beslutningsgrundlag – og give flere bygherrer og bygningsejere mod på at klimarenovere. Derfor vil vi gerne være med til at sætte turbo på udviklingen af de innovative ideer og løsninger, som endnu ikke har ramt markedet. Også de, som stadig er på et tidligt stadie. Fordi vi gerne vil være med til at sikre, at de rent faktisk kommer ud i hænderne på flere bygherrer og i brug i flere byggerier,” siger projektchef Thomas Waras Brogren, der leder Realdanias indsats omkring bygningskultur og klima.  

Bygherreforeningen: Vi skal øge incitamenterne 

Den filantropiske forening Realdania søger bl.a. efter nye, innovative bud på lavkarbon byggematerialer, nye metoder til mikrorenovering, hvor de svageste elementer af bygningsdelen nemt skal kunne repareres og udskiftes, samt let tilgængelige CO2-designværktøjer til de tidlige beslutningsprocesser, der både påviser en bygnings klimabelastning og efterfølgende simulerer forskellige løsninger og materialevalgs klimapotentiale. 

”I byggeriet har vi i høj grad fået fokus på at bygge mere bæredygtigt. Men vi savner gode løsninger til den del af bygningsmassen, som allerede er opført. Vi skal blive langt bedre til at udnytte og udvikle den eksisterende bygningsmasse, hvis vi skal bidrage til at nedbringe ressourceforbruget og klimapåvirkningen i byggeriet. Derfor er der brug for aktører, som tænker i løsninger til renovering og vedligeholdelse af bygninger. Både i forhold til at øge incitamenterne – totaløkonomisk og livscykluspåvirkning – men også for at skabe byggetekniske og designmæssigt gode løsninger, som kan holde i mange år,” siger Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen og medlem af det ekspertpanel, der vurderer ansøgningerne til Innovation til marked.

Innovation til marked åbner for ny runde

Call’et er en del af Realdanias løbende indsats Innovation til marked, der i flere år har hjulpet virksomheder med at få nye, bæredygtige løsninger til byggeriet det sidste – og ofte svære – stykke vej til markedet og i brug i konkrete byggeprojekter.

Den nye pulje, som skal støtte løsninger til klimavenlig renovering, er et tillæg til den faste ansøgningsrunde i Innovation til marked. Også her er der netop åbnet for nye ansøgninger fra virksomheder, som søger teknisk og kommerciel rådgivning samt økonomisk støtte til at få deres innovative og bæredygtige ideer til byggeriet ud på markedet.

Læs mere og ansøg om økonomisk støtte samt teknisk og kommerciel rådgivning, hvis du som virksomhed udvikler bæredygtige processer, materialer og løsninger til byggeriet.