x

Film giver indblik i Dragør Kommunes arbejde med naturbaseret kystbeskyttelse

Nyhed 18. november 2022

Få indblik i arbejdet med at sikre Dragør mod oversvømmelser i ny film.

Klimaforandringer tvinger kystbyer over hele verden til at forberede sig til en fremtid med stigende havvand og flere og voldsommere stormfloder. Flere danske kystkommuner er allerede i gang med at omstille sig, heraf 19 kommuner, som har fået støtte fra Miljøministeriet og Realdanias partnerskab ’Byerne og det stigende havvand’ til at udvikle ny viden og løsninger på, hvordan byerne skal møde havvandet i fremtiden. 

En ny film produceret for Realdania af BBC StoryWorks Commercial Productions giver nu et indblik i planerne for kystsikringen af Dragør Kommune og den proces med inddragelse af lokalsamfundet, som er gået forud:

 

En del af 'Transforming Cities'

Filmen er produceret for Realdania og udgør en del af ’Transforming Cities’, en serie som skildrer klimaløsninger fra byer i hele verden, og som udbygges over de kommende måneder med nye film og artikler. ’Transforming Cities’ præsenteres af det internationale bynetværk C40 og er produceret for BBC StoryWorks Commercial Productions for bl.a. Realdania.


Realdania har siden 2013 støttet C40-partnerskabets arbejde for at bidrage til, at verdens byer får værktøjer og viden til konkret og målbart at reducere CO2-udledningerne og klimasikre byerne. Sammen med amerikanske Bloomberg Philanthropies og britiske The Children’s Investment Fund Foundation er vi en af tre strategiske hovedbidragsydere til C40.