x

Nu starter restaureringen af Støberihallerne i Præstø

Pressemeddelelse 4. november 2022

Sidst i november indleder Realdania By & Byg den aktive del af byggefasen, som skal forvandle de nedslidte tidligere støberihaller i Præstø til bibliotek, borgerservice og lokalarkiv. Hen over vinteren vil arbejdet indebære midlertidig nedtagning af taget over porten til Adelgade, opstilling af byggeplads, og derpå skal et ødelagt betongulv fjernes. Senere følger det restaureringsarbejde og den transformation, der skal give nyt liv til de historiske bygninger.

I 2020 erhvervede ejendomsselskabet Realdania By & Byg det historiske industrianlæg, Støberihallerne i Præstø fra 1898, for at sikre et industriminde for eftertiden. Siden købet er der blevet arbejdet på at føre projektet ud i livet, men den aktuelle prisudvikling har vanskeliggjort arbejdet, og processen med restaurering og nyindretning har skullet gentænkes.

-Det glæder mig, at vi nu kan komme rigtigt i gang med restaureringen. Vi har arbejdet hårdt på at finde en model, der både bevarer bygningerne og deres fortælling og skaber nogle funktionelle rammer for de fremtidige brugere, uden at vi skal gå på kompromis med kvalitet og ambitioner, fortæller Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Sådan vil det foregå

Restaureringen og omdannelsen af Støberihallerne i Præstø starter op i uge 47, hvor byggepladsen rigges til, og der opstilles et byggepladshegn. For at kunne komme ind og ud med materiel fjernes taget over porten til Adelgade midlertidigt i byggeperioden. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2024, og i den forbindelse genetableres taget over porten. I hele perioden vil byggepladsen blive afskærmet af et hegn, som vil stå inde i selve gården. På den måde berøres besøgende til butikkerne i forhusene såvel som trafik mindst muligt.

I starten af 2023 skal et ødelagt betongulv i hallerne bankes op, for at frigøre et ældre betongulv, som er blevet fundet nedenunder. Dette arbejde vil i en kortere periode medføre støj i løbet af dagtimerne. Naboer og direkte berørte til projektet vil løbende blive informeret, og vil blive inviteret til et naboorienterende møde inden udgangen af 2022. Til mødet vil der være en gennemgang af den forestående byggefase og mulighed for at stille spørgsmål.

Restaureringens videre forløb

Når byggepladsen er etableret, vil håndværkere og arkitekter tage fat på selve restaureringen af bygningerne. Det takkede shedtag, som er væsentlig for bygningernes fortælling, vil blive nænsomt nedtaget og gennemgået. Konstruktionen skal i vidt muligt omfang bevares, men den kraftigt medtagne trækonstruktion skal sikres og rekonstrueres, hvor det eksisterende ikke længere kan bære.

-Nedtagning, gennemgang og rekonstruktion af tagkonstruktionen over hallerne er et af restaureringsarbejdets helt afgørende faser. Taget er definerende for bygningerne og deres fortælling. Det er noget, vi skal værne om, samtidig med at vi skal skabe en både funktionel og praktisk bygning, der kræver et tæt tag. Som restaureringsarkitekt er det en spændende proces, og jeg er glad for at have gode folk med på holdet, udtaler arkitekt Anders Brüel, som står i spidsen for Realdania By & Bygs arbejde.

Støberihallernes fremtid

I samarbejde med Vordingborg Kommune skal bygningerne gentænkes og tilføres nyt liv gennem nutidig brug. På én og samme tid skal der værnes om fortællingen i murstenene, og samtidig skal de meget nedslidte bygninger gøres brugbare, så de i fremtiden kan spile en aktiv rolle i livet i Præstø.

-Støberihallerne har været en del af Præstøs historie siden midten af 1800-tallet og i en periode været byens største arbejdsplads. Nu er projektet for alvor gået i gang, og jeg glæder mig til, når vi i 2024 kan åbne dørene og invitere Præstøs borgere og besøgende ind i et helt nyt bibliotek, borgerservice og lokalarkiv i disse historiske rammer, udtaler Vordingborgs borgmester, Mikael Smed, og uddyber: Præstø kan se frem til et nyt midtpunkt for kultur- og foreningslivet, som kan tilbyde fællesskaber, aktiviteter og mødefaciliteter – ikke bare for borgerne i Præstø, men på tværs af hele vores kommune.

Støberihallerne i Præstø indgår i Realdania By & Bygs samling af ejendomme, som repræsenterer 500 års dansk bygningsarv og er med til at fremme en levende bygningskultur. Når restaureringen og nyindretningen er afsluttet, skal Vordingborg Kommune leje bygningerne af Realdania By & Byg.