x

Studerende og forskere får adgang til LCA data for 50 historiske huse

Nyhed 9. november 2022

Nu kan studerende og forskere dykke ned i Realdania By & Bygs omfattende data om CO2-aftrykket fra restaureringer og transformationer af historiske huse.

Det er klimamæssigt bedre at restaurere en gammel bygning end at bygge nyt. Sådan lyder en gennemgående konklusion, efter at Realdania By & Byg har gennemført livscyklusvurderinger på 50 istandsættelser af historiske bygninger. Et arbejde, som samtidig har givet mange konkrete erfaringer inden for materialer og metoder fra helt forskellige restaureringer og ombygninger.

Hidtil har bæredygtighedsfokus primært været rettet mod nybyggeri, og derfor vakte det stor interesse blandt forskere og undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner, da Realdania By & Byg sidste år udgav erfaringerne med LCA og historiske ejendomme i publikationen ’Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme’.

Nu følger Realdania By & Byg op ved at stille de bagvedliggende data til rådighed for studerende, undervisere og forskere herhjemme og i udlandet.

"Vores data peger på, at der er CO2 at spare ved at arbejde med den eksisterende bygningsmasse, men også på, at der er store forskelle på ejendomme og projekter. Vi vil gerne bidrage til at udvikle viden og kompetencer inden for restaurering og transformation af bygninger, og håber at data bliver bragt i spil", siger adm. direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.

Datasættes skal blandt andet indgå i pensum på den nye Master i Bæredygtigt Byggeri på DTU, men alle interesserede kan rekvirere det til ikke-kommercielle formål på dansk og engelsk.

Realdania By & Byg udgiver samtidig publikationen ”Life cycle assessment for historic buildings”, som er en oversættelse af den danske udgave fra 2022.

Rå data viser CO2-aftryk over 50 år

I datasættet, som Realdania By & Byg nu stiller til rådighed, kan man se hvornår de 50 huse er bygget, hvilket år de er restaureret og hvor meget CO2 de forventes at udlede pr. m2 gennem varmeforbrug over 50 år.

Derudover er der udregnet CO2-aftryk for både vedligehold, nedrivning og tilførte materialer. De ny-tilførte materialer er yderligere opstillet i 15 kategorier af bygningsdele, som fx ’tag’, ’terrændæk’ og ’indervægge’. På den måde viser datasættet hvor meget CO2, der er udledt pr. restaureret bygningsdel.

Datasættet vil blive opdateret én gang årligt og vil således afspejle Realdania By & Bygs arbejde med energieffektivisering af ejendommene.

Bag datasættet, som tager form som et helt normalt Excel-ark, ligger en årelang kortlægning af, hvilke materialer og mængder, der er anvendt i Realdania By & Bygs restaureringer gennem de sidste 18 år. Selve metoden for livscyklusvurderingerne er udviklet i samarbejde med Aalborg Universitet BUILD. Den bygger på en videreudvikling af LCA for nybyggeri samt eksisterende miljøvaredeklarationer på byggematerialer (EPD’er). Selve husene i datasættet er anonymiserede.

Få fat i datasættet

Datasættes kan rekvireres på dansk eller engelsk ved at skrive en mail til LCAdata@realdaniabyogbyg.dk.

Data stilles til rådighed under en CC-licens, hvor Realdania By & Byg skal krediteres. Data må deles, men ikke ændres og er udelukkende til ikke-kommercielt brug.

Download publikation på dansk og engelsk

Samtidig med, at Realdania By & Byg udgiver datasættet bag undersøgelsen, udgives en engelsk oversættelse af publikationen fra 2022 med titlen ”Life cycle assessment for historic buildings”

Download publikationen på engelsk her

Download publikationen på dansk her

I publikationen kan man læse om, hvordan Realdania By & Bygs model for LCA på restaureringer er justeret til, hvordan selve arbejdet er udført, og hvordan selskabet nu integrerer livscyklusvurderinger i nye projekter.

Derudover præsenteres otte historisk og arkitektonisk betydningsfulde ejendomme, og hvordan de er restaureret eller transformeret.