x

Støberihallerne i Præstø restaureres fra top til tå

Pressemeddelelse 22. februar 2023

Efter måneders planlægning er en stor restaureringsopgave midt i Præstø for alvor gået i gang. For et par år siden købte Realdania By & Byg byens gamle Støberihaller for at bevare og omdanne dem til et nyt midtpunkt for kultur- og foreningsliv. En restaurering fra top til tå er nu i gang.

Når en 125 år gammel og 1.200 kvadratmeter stor industribygning lige midt i centrum skal restaureres og transformeres til nye attraktive og anvendelige rammer, kan det ikke undgås, at det hele i en periode er omdannet til en byggeplads.

Og det er netop, hvad der lige nu sker i Præstø. Efter mange måneders planlægning er der nu for alvor travlhed på byggepladsen i Adelgade i Præstø, hvor de gamle støberihaller restaureres fra top til tå.

I begyndelsen af året blev tagfladen over den åbne port ud mod gaden fjernet for at skabe plads til, at store entreprenørmaskiner kan komme ind og ud af baggården og ind til støberihallerne, som har været en del af Præstøs historie siden midten af 1800-tallet og i en periode været byens største arbejdsplads.

Uønsket materiale bliver fjernet

De seneste par måneder har håndværkerne haft travlt i både den lille halvtagsbygning, magasinet, og i den toetagers bygning, værkførerboligen, og ikke mindst i selve hallerne, der er blevet befriet for gammelt og uoriginalt byggemateriale og senere tilkommet inventar, bl.a. utidssvarende ledninger og kabler, sanitet og rør, masonitplader, skillevægge osv.

Støberihallerne er den største af de tre bygninger og består af fire haller samt sporene efter en femte nedstyrtet hal. Og her har restaureringsteamets hovedfokus været selve tagfladen:

- Bygningerne er udført med shedtag – et karakteristisk savtakket tag, som var meget benyttet på den tids industribygninger, og som vi selvfølgelig skal bevare. Plade for plade har håndværkerne løsnet de asbestholdige bølgeeternitplader, der skal håndteres som særligt affald, og pladerne er nu kørt til deponi, fortæller Realdania By & Bygs arkitekt Anders Brüel, som står i spidsen for den omfattende restaurering og transformation.


Nu står tagkonstruktionen blotlagt og afventer inspektion. Det er nemlig endnu ikke besluttet, hvordan restaureringen af tagkonstruktionen skal gribes an.

- Det er afgørende, at der både tænkes på fremtidens brugere, der skal have et sundt og varmt indeklima, og på selve konstruktionen, der skal bevares som en vigtig del af selve fortællingen om tidens industribygninger og den typologi, som Støberihallerne repræsenterer. Her skal nytænkes og fintænkes, før der handles – og vi går forsigtigt frem og tager én tagplade ad gangen, påpeger Anders Brüel.

Når konstruktionen er sikret, skal der monteres vinduer i taget. Vinduerne var fjernet, da Realdania By & Byg købte bygningerne, men ideen med det savtakkede shedtag er netop, at der i den ene side af hver ’savtak’ er vinduer, så lyset kan strømme ned i de ofte dybe, brede og mørke produktionshaller.

Værkførerbolig på første sal

Den toetagers værkførerbolig blev indrettet som kontor og butik omkring 1960. Det var i den periode, hvor hele ejendommen fungerede som autoværksted og bilhandel. Nu er de fleste spor af autoværkstedets kontorlokaler og butik væk. De skillevægge, som var blevet sat op, er fjernet, og det samme er laminatgulvene, så rummene nu står i deres oprindelige, rå udgave med hvælvede lofter. Den gamle reol til reservedele og den lille lem med kig ind på værkstedet er dog bevaret som et levn af fortællingen om bygningens tidligere funktion.

På førstesalen er der også fjernet skillevægge, så rummene nu står rå, men de få spor, som var tilbage af selve værkførerboligen, er bevaret, bl.a. det gamle køkken og stuens brændeovn.

Magasinbygning med og uden beplantning

Også den lille toetagers magasinbygning, der i sin tid blev brugt af Støberihallerne som lager, er nu ryddet for gamle toiletbåse, sanitet og et betongulv, som er kommet til i bygningens levetid.

Bygningen var ekstremt medtaget og totalt indhyllet i en klatreplante, da Realdania By & Byg købte bygningerne for et par år siden, og det var svært at vurdere, om det var klatreplanterne, som havde ødelagt gavlen, eller om planterne faktisk havde holdt sammen på de skrøbelige mure. Under alle omstændigheder er gavlen nu befriet for alle grønne gevækster, og klar til; at et hold af murere kan komme i gang med at reparere det gamle murværk.

Midtpunkt for kultur- og foreningslivet

Når restaureringen er afsluttet, skal Vordingborg Kommune leje bygningerne, som kommer til at udgøre et nyt midtpunkt for kultur- og foreningsliv med plads til fællesskaber, aktiviteter og mødefaciliteter – ikke bare for borgerne i Præstø, men på tværs af hele kommunen.

Støberihallerne i Præstø indgår i Realdania By & Bygs samling af ejendomme, som repræsenterer 500 års dansk bygningsarv og er med til at fremme en levende bygningskultur.