x

På sporet af de originale farver

Artikel 24. marts 2023

I den fynske stationsbygning, Gelsted Station, er der fundet spor af de oprindelige farver. Under Realdania By & Bygs igangværende restaurering er de originale farver fra stationens indvielse i 1911 dukket op. Nu genskabes nogle af farverne.

For mange danskere er den nationale jernbanedrift og De Danske Statsbaner forbundet med farven rød – lige fra den dybrøde, næsten brune eller bordeauxfarvede til den klare røde farve som i dannebrogsflaget. 

Gennem tiden har også andre farver blandet sig i jernbanedriftens farvepallet, for eksempel grøn, brun og gul, men altid med den røde farve som en rød tråd. Helt tilbage til de allerførste tog i Danmark blev de røde farver taget i brug.

Det er derfor ikke uden grund, at netop en af jernbanehistoriens mange rødlige farver for nyligt er dukket op i den 120 år gamle stationsbygning Gelsted Station på strækningen mellem Odense og Middelfart. Her har Realdania By & Byg i godt et år været i gang med en omfattende restaurering, der skal sikre, at den velbevarede stationsbygning med al dens originale indretning og inventar bliver bevaret for eftertiden.

Rester af original maling

Det gælder også de oprindelige farver, som nu er kommet for dagens lys. På både vægge og træværk har konservatorer skrabet malingen af helt ind til det første lag og fundet frem til de allerførste farver, herunder også en mørk rødbrun farve.

- Ved de første farveundersøgelser i ventesalen fandt vi den rødbrune nuance som en gennemgående farve på alt træværk: vægpaneler, bænke, døre, gerigter osv. I de fleste hjørner og kroge i ventesalen var der rester af rødbrun maling, som havde gemt sig og overlevet masser af nedslibninger og overmalinger gennem tiden, fortæller Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Per Troelsen, som står i spidsen for restaureringen af Gelsted Station, der er bygget i 1909-1911.

Mellem selve loftsbjælkerne i ventesalen, dvs. på loftbeklædningen, som består af såkaldte perlestaf paneler, har farvearkæologerne fundet en hvid, lidt cremet farve.

Ny farveopdagelse i sidste sekund

Så langt, så godt. Men da malerne for nyligt gik i gang med at slibe bjælkerne i loftet for at gøre dem klar til den rødbrune farve, dukkede der imidlertid en helt anden farve frem – ikke den rødbrune, men en støvet grøn. 

- Efter at have krattet i malingen på flere bjælkerne er vi nu blevet overbeviste om, at bjælkerne oprindeligt har været malet i den støvede grønne farve, som i øvrigt også står smukkere til de lyse perlestafpaneler mellem bjælkerne, end hvis bjælkerne var røde. Som vores maler siger: De røde bjælker i kontrast til de lyse perlestaf brædder ligner et cirkustelt - og det er jo en station, lyder det fra Per Troelsen.

- Opdagelsen i sidste sekund af den nye farve er et godt eksempel på, hvad der ofte sker i en restaureringsproces. Det er først, når vi går i dybden med de forskellige bygningslag, at vi kan se, hvad der gemmer sig, og nogle gange må vi ændre kurs.

Stil og stemning som oprindeligt

Fundet af de oprindelige farver glæder restaureringsarkitekten. Med restaureringen er det nemlig ønsket så vidt muligt at bevare stilen og stemningen fra dengang i begyndelsen af 1900-tallet, da DSB’s chefarkitekt, Heinrich Wenck, tegnede Gelsted Station.

Stationen var en af flere stationsbygninger, som blev opført på dette tidspunkt, og alle var tegnet af arkitekten Wenck. I perioden 1891-1921 stod DSB-arkitekten bag flere end hundrede stationsbygninger landet over, herunder også Københavns Hovedbanegård.

- Alle de nye stationsbygninger, som i slutningen af 1800-tallet skød op over hele landet i takt med industrialiseringen af Danmark, blevet tegnet efter en nærmest fast skabelon – også Gelsted Station: En hovedbygning med ventesal og billetkontor i stueetagen, stationsforstanderbolig på første sal, en lagerbygning med læsserampe ud mod gaden og en delvist åben mellembygning, der gav ly for de ventende passagerer, fortæller Per Troelsen.

I takt med samfundsudviklingen blev mange af stationsbygningerne i købstæderne og provinsbyerne efterhånden taget ud af drift. Nogle af dem er i dag revet ned - andre er solgt og indrettet til helt andre formål.

Men ikke Gelsted Station. 

Bolig på førstesal, erhverv i stueetagen

Da Realdania By & Byg købte stationsbygningen i 2021, havde den stået tom i en årrække, men både i det indre og det ydre stod den stort set uforandret siden sin opførelse for over 100 år siden, bortset fra de nye farver, der var kommet til gennem tiden.

Selv det oprindelige køkken i stationsforstanderboligen var bevaret, ligesom de fint udformede bænke i ventesalen og de dekorative træudskæringer stadig stod urørte.

Nu bliver de historiske farver genskabt, også på førstesalen i stationsforstanderens lejlighed, hvor alt træværk males i en sart grøn farve, som er fundet under afskallet maling, mens køkkenet får sin oprindelige blå farve tilbage – en ”grøn-blålig grå farve”, som konservatorerne kalder den.

Foruden nye farver, i tråd med de originale, har bygningen fået nyt tag med vingetagsten, ligesom alle vinduer er afrenset, rammerne repareret og malet, og ruderne kittet. 

Bygningen indrettes, så den fremover kan bruges til både bolig og erhverv – helt i tråd med den oprindelig opdeling, hvor stationsforstanderen havde sin bolig på første sal, og alle de opgaver, der var knyttet til jernbanedriften, holdt til i stueetagen sammen med de ventende passagerer.