x

Nu går restaureringen af Gammelby Mølle i gang

Pressemeddelelse 27. marts 2023

Tegningerne og planerne er klar, og der er indgået aftaler med håndværkere. I starten af april rykker Realdania By & Byg A/S ind i den naturfredede Elbodal vest for Fredericia for at gå i gang med restaureringen af den 200 år gamle ”Gammelby Mølle”, der rummer en af landets få bevarede og fungerende vandmøller.

Lige nu er der stille på Gammelby Møllevej nr. 62, knap ti kilometer vest for Fredericia, hvor den historiske vandmølle, Gammelby Mølle, har adresse midt i den kuperede Elbodal.

Men snart kommer der til at ske noget. I starten af april rykker håndværkere ind for at gå i gang med den restaurering, som har været på tegnebrættet, siden Realdania By & Byg i sommeren 2021 købte møllen og de tilhørende bygninger, der tæller et stuehus, en trefløjet avlsgård, en pigstensbelagt gårdsplads, en mølledam og en traditionel vandmølle. Ejendommen ligger i et enestående naturskønt, kuperet terræn med mølledam, marker, enge og skov.

Formålet med Realdania By & Bys køb og istandsættelse af ejendommen er at bevare hele bygningskomplekset, som sammen med de nære omgivelser udgør et enestående, samlet kulturmiljø.

Planerne er klar

Nu ligger tegningerne og planerne klar, og der er indgået aftaler med de håndværkere, som skal være med til at restaurere de historiske bygninger, der er opført i en byggeskik, som har været typisk for egnen med kraftigt dimensioneret og farverigt tømmer med to dokker forneden. Det hele skal restaureres og bevares, men også tilpasses, så bygningerne på sigt kan anvendes på en moderne måde.

- Vi glæder os til at komme i gang, selv om et sådant projekt altid er forbundet med en vis spænding. Selv om der er gjort et stort forarbejde med registreringer og opmålinger, er det først, når vi får pillet de forskellige bygningslag fra hinanden, at vi for alvor kan vurdere konstruktionernes og materialernes faktiske tilstand. Der findes ingen eksakt drejebog for en sådan restaurering. Derfor er vi nødt til at indstille os på udfordringer undervejs, og en lang række beslutninger kan først træffes i selve byggeprocessen, siger Realdania By & Bygs arkitekt Frants Frandsen, som sammen med sin kollega Lise Frederikke Christensen fra Realdania By & Bygs driftsafdeling står i spidsen for den omfattende restaurering, der venter forude.

Realdania By & Byg håber på at kunne være færdig medio 2024.

Velholdt mølle og stuehus

I modsætning til gårdens avlslænger, som er i svært forfald, så fremstår både møllen og stuehuset rimeligt velholdt og intakt. I stuehuset, der er opført i 1837, er bevaret både den originale planløsning og fine interiører og detaljer som for eksempel støbejernskomfur, profilerede gerigter og 1800-tals kalkmalerier i stadsestuen med motiver fra danske provinsbyer.

Også selve møllen er velholdt og stadig fungerende, og inde i møllehuset findes endnu tre originale kornkværne og et gearkasseloft. Møllen har tidligere også leveret kraft til en stampemølle i nordlængen, som blev anvendt til bl.a. klædefremstilling, og kraft til et tærskeværk i loen.

Den nuværende Gammelby Mølle har været i samme slægts eje i otte generationer. Vandmølledriften ophørte i 1950, hvorefter stedet alene har været drevet som landbrug. Både møllen, stuehuset og naturen omkring er fredet, mens de øvrige bygninger er klassificeret som bevaringsværdige.

Møllen indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme, som repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme den levende bygningskultur.