x

En dagligdag i Arne Jacobsens eget hus

Pressemeddelelse 12. oktober 2023


En villa i Charlottenlund er det første byggeri, som Arne Jacobsen tegnede med inspiration fra international funktionalisme, og ligesom arkitekten selv bor og arbejder Michael Kastrupsen i dag i det ikoniske hus. Som lejer i en af Realdania By & Bygs historiske ejendomme glæder han sig dagligt, også når huset skal åbnes for rundvisninger.

På en stille villavej i Charlottenlund nord for København ligger et hus, der med sit formsprog skiller sig skarpt og tydeligt ud. Arkitekten og designeren Arne Jacobsen skabte huset med tilhørende tegnestue til sig selv og boede her fra 1929 til 1943. Realdania By & Byg købte det fredede hus i 2005 og restaurerede det med fokus på at føre ejendommen tilbage til det oprindelige udtryk.

I dag bebos den modernistiske villa af 64-årige Michael Kastrupsen og hans ægtefælle Pia. Parret var hurtige til at melde sig interesseret, da Realdania By & Byg i 2017 skulle finde en ny lejer til huset, og i februar 2018 flyttede de ind.

Føles helt moderne

- På daglig basis bliver jeg fascineret og føler mig privilegeret, når jeg parkerer min bil, går op ad indkørslen og ser de her rektangulære klodser, som huset egentlig består af. Det er jo et relativt enkelt design – der er nogle kasser i forskellige størrelser og højder, og på magisk vis er der en harmoni i det. Man står og kigger på et hus, der føles helt moderne, selvom vi er i 2023, og det er bygget i 1929, siger Michael Kastrupsen.

Den hvidmalede og meget kubiske bygning er den første, som Arne Jacobsen tegnede med inspiration fra den internationale funktionalisme. Huset danner ikke kun ramme om parrets privatliv men også om Michaels arbejdsliv. I tegnestuen, som Arne Jacobsen tilføjede til huset i 1931, driver han nemlig sit eget firma.

Rundvisninger som hyggelige afbræk

Interesserede kan fra tid til anden opleve husets kvaliteter i regi af Realdania By & Byg Klubben, og det betyder også, at der er et særligt vilkår forbundet med at være lejer i en af Realdania By & Bygs historiske ejendomme. To gange om året skal man stille sit hjem til rådighed for rundvisninger, og for Pia og Michael var det lidt skræmmende i starten men blev hurtigt et hyggeligt afbræk i hverdagen.

- Vi vidste jo, at det var en præmis. Første gang var det lidt pudsigt, og min kone fik totalt rengøringsvanvid ved tanken om alle de fremmede mennesker, der skulle komme og kigge. Det skulle man lige vænne sig til. Men så oprandt

dagen, vi var blevet godt informeret fra Realdania By & Bygs side, og så begyndte disse mennesker at komme i hold – og de var meget interesserede, enormt velopdragne og slet ikke anmassende. Tværtimod var de som regel glade for at få lov til at komme ind og kigge. Det gjorde, at det bare var en hyggelig dag eller to i løbet af året, hvor vi vidste, at der kom nogle ”ligesindede”, som værdsatte det her, fortæller Michael Kastrupsen.

”Folk tror, at det må være tidsbegrænset”

De regelmæssige rundvisninger i Realdania By & Bygs ejendomme handler om, at husene bevares for eftertiden af hensyn til almenvellet og den fælles kulturarv. Men netop på grund af husenes særlige betydning hæfter Michael Kastrupsen sig ved, at det overhovedet er muligt at leje husene, uden at man er tvunget til at flytte ud igen tre år senere.

- Én ting jeg synes er vigtig, og som gør hele forskellen for os som lejere, er, at man bliver tilbudt en almindelig lejekontrakt, der er uopsigelig fra udlejers side. Langt de fleste tror, at det må være tidsbegrænset - alle spørger om det, og alle bliver positivt overraskede over, at vi kan blive boende så længe, vi har lyst.

Arne Jacobsens eget hus på Gotfred Rodes Vej i Charlottenlund er én af ca. 60 historiske ejendomme, som Realdania By & Byg har købt, restaureret og lejet ud til nutidige formål. En stor del af husene bruges i dag til privatbeboelse eller er på vej til at blive lejet ud, blandt andet de i alt 19 boliger, som en række toneangivende danske arkitekter og en enkelt ingeniør har opført til sig selv.

Udlejningen af Realdania By & Bygs historiske ejendomme sker på helt almindelige vilkår, blot med de begrænsninger, der knytter sig til, at husene er fredede eller bevaringsværdige, og derudover med det særlige vilkår, at husene skal åbnes for rundvisninger, typisk to gange om året. Det er ikke muligt at blive skrevet på venteliste til at leje en bolig. Realdania By & Byg annoncerer efter lejere gennem mæglere, når der er ledige lejemål, og her får medlemmer af Realdania By & Byg Klubben besked som de første.

Læs mere i bogen ”Realdania By & Bygs historiske ejendomme 2003-2023”

Du kan læse en mere fyldig udgave af historien om Michael Kastrupsen, og hvordan han oplever at bo i Arne Jacobsens eget hus, i Realdania By & Bygs nye bog, som er udgivet i anledning af selskabets 20-års jubilæum.

Læs bogen her