x

Glasalstrup indstillet til fredning

Pressemeddelelse 14. november 2023

Den monumentale betonbygning Glasalstrup, som er ejet og restaureret af Realdania By & Byg A/S, er indstillet til fredning. Administrationsbygningen, opført i 1965-66 i Aarhus-forstaden Hasselager, er et originalt stykke erhvervsarkitektur i brutalistisk stil og tilmed den første kontorbygning i Danmark med et åbent kontorlandskab.

Glasalstrup har de væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Det mener Det Særlige Bygningssyn, der netop har indstillet administrationsbygningen i Hasselager til fredning. 

- Vi er meget glade for, at Det Særlige Bygningssyn har indstillet Glasalstrup til fredning. Da vi restaurerede Glasalstrup, oplevede vi, at bygningens samlede udtryk blev mere poetisk end brutalt i takt med, at det ydre og indre nærmede sig sit oprindelige udtryk. Det bestyrkede os i, at vi skal tage bygningen alvorligt og respektere de tanker, der ligger bag.

Sådan siger arkitekt og projektleder Per Troelsen fra Realdania By & Byg A/S, som sammen med sin kollega, arkitekt Anders Brüel, stod i spidsen for restaureringen af Glasalstrup i 2019 til 2022.

- Med fredningen sikres et vigtigt vidnesbyrd om en særlig bygningstypologi fra en betydningsfuld periode i moderne danmarkshistorie, understreger Per Troelsen.

Banebrydende betonbygning

Glasalstrup er tegnet af Aarhus-arkitekten Knud Blach Petersen og opført i 1965-66 i et industrikvarter i Hasselager, som blev udstykket i midten af 1960’erne. I et glashus under et kæmpetag af beton skabte han sammen med bygherren, glasgrossisten J. A. Alstrup, et åbent kontorlandskab uden søjler, hvilket ikke tidligere var set i Danmark. Konstruktionen var arkitektonisk modigt tænkt og markerede et nybrud inden for dansk betonbyggeri. 

Glasalstrup er indstillet til fredning, fordi administrationsbygningen er blandt de første i Danmark, der er bygget til at rumme et kontorlandskab. Glasalstrup er tilmed et vigtigt eksempel på 1960’ernes teknikfascination og arkitekturstilarten brutalisme, skriver Det Særlige Bygningssyn.

Realdania By & Byg A/S købte i 2018 administrationsbygningen for at bevare et originalt og kompromisløst gennemført stykke erhvervsarkitektur fra 1960’erne. Da selskabet overtog ejendommen, var betonen præget af naturlig nedbrydning og af skader på både overflader og armering, og i det indre var bygningen stærkt ombygget.

I dag er den oprindelige betons beskadigede områder restaureret, bygningens installationer er genetableret i tråd med de oprindelige ideer, og kontorlandskabet er genskabt med de originale 1960’er-materialer som tæppefliser af nålefilt, hessian og fyrretræslameller.

Betonbrutalisme har en berettigelse

Da Glasalstrup blev opført, var begejstringen for beton stor. En stor del af det voksende velfærdssamfunds byggerier, såsom hospitaler, uddannelsesinstitutioner og bygninger til offentlig administration, er bygget i beton i brutalistisk stil. Disse bygninger har sidenhen fået et blakket ry, og flere af datidens betonbygninger er i dag i fare for at blive revet ned.

Det glæder derfor arkitekt Per Troelsen, at Det Særlige Bygningssyn retter opmærksomheden mod denne periode i dansk arkitekturhistorie. Han håber med fredningen af Glasalstrup, at flere vil få øjnene op for brutalismens, især betonbrutalismens, kvaliteter.

- Hvis disse bygninger forsvinder, forsvinder også vigtige vidnesbyrd om en særlig bygningstypologi. Arkitekturhistorien består af en lang række forskellige stilperioder, som er hinandens forudsætninger. Derfor har de alle en berettigelse, og man kan ikke fjerne dem, man ikke kan lide, fra den store ligning, for så går ligningen ikke op, siger Per Troelsen.

Første fredede kontorlandskab

Indstillingen om fredning af Glasalstrup skal igennem en høringsperiode og sagsbehandling på nogle måneder. Går indstillingen igennem, bliver Glasalstrup den første kontorbygning udformet som en fladebygning, der fredes, og samtidig bliver Glasalstrup den første fredede bygning i Danmark med et åbent, søjleløst kontorlandskab.

Der findes fredede kontorhuse med storrumskontorer rundt om i Danmark, bl.a. Sparekassen Bikuben i Silkegade i København, tegnet af J.D. Herholdt og opført i 1884, og der er andre bank- og forsikringsbygninger fra den periode. Men de adskiller sig fra Glasalstrup ved at være etagebygninger og ved at der er afsat lokaler til direktører, chefer og deres sekretærer.

Glasalstrup i dag

Glasalstrup er i dag udlejet til erhvervsformål. 

Sammen med over 60 andre ejendomme indgår Glasalstrup i Realdania By & Bygs samling af historiske ejendomme, som til sammen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år, og hver især er med til at levendegøre bygningskulturen og tjene som eksempler på, hvordan bygningsarven kan fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg