x

Trængsel på perronen og kø ved billetlugen på Gelsted Station

Pressemeddelelse 5. februar 2024

Der var lang kø foran billetlugen, trængsel på perronen og et væld af gæster i stationsforstanderens lejlighed, da næsten 1.400 besøgende søndag eftermiddag strømmede til den gamle stationsbygning i Gelsted på Vestfyn – nogle med veterantog fra Odense – for at komme ind og opleve den historiske stationsbygning, som Realdania By & Byg købte i 2021 og nu har restaureret.

Dén summen af liv og aktivitet, som søndag eftermiddag fyldte stationsbygningen i Gelsted, tilsat lyden af et lokomotiv fra 1950’erne, sendte tankerne tilbage til gamle dage. Dengang i 1911, da stationsbygningen blev indviet, og da den i årene derefter blev det naturlige samlingspunkt og omdrejningspunkt for livet i den vestfynske by og for rejser og godstransport ud i verden.

Selve Gelsted Station på jernbanestrækningen mellem Odense og Middelfart er stadig en aktiv station, men i dag med selvbetjent billetkøb. Den over 100 år gamle stationsbygning indgår ikke længere i banedriften, men dens slægtskab med dansk jernbanehistorie fornægter sig ikke: Både udvendig og indvendig er bygningen indbegrebet af en klassisk dansk stationsbygning; en bygningstype, som findes i mange byer rundt om i landet, og som for mange danskere er lige så genkendelig som kirken.  Stationsbygningen er et tidstypisk, håndgribeligt og tilmed meget velbevaret vidnesbyrd om udviklingen af det danske samfund omkring år 1900, da jernbanebyggeriet i Danmark var på sit højeste, og nye stationsbygninger skød op over hele landet, og blandt de mange besøgende, som søndag lagde vejen forbi Banevolden i Gelsted, var der da også flere, som kunne huske stationsbygningens storhedstid og huske indretning og farver i især ventesalen. Netop disse farver er i dag genskabt. 

Originale farver

- Med hjælp fra farvearkæologer har vi under flere lag gammel maling fundet de originale farver og genskabt dem i ventesalen, både på bjælkelofterne og på de originale bænke og paneler langs væggene. I stationsforstanderens lejlighed på første sal var de originale farver forsvundet i takt med, at mange stationsforstanderfamilier er flyttet ind og ud, men de originale detaljer og statelige stuer er bevaret, og vi har malet alle rum i tidstypiske farver fra tiden omkring år 1900, lød det søndag eftermiddag fra Realdania By & Bygs arkitekter Per Troelsen og Anders Brüel, som har stået i spidsen for den to år lange restaurering.

I det tidligere signalrum og i stationsforstanderfamiliernes gamle tørregård er der i dag skabt et gårdhavemiljø til de lejere, der flytter ind i stationsforstanderlejligheden. Det gamle pakhus står nærmest uforandret, siden den sidste drager forlod det, og den lille tilbygning i bindingsværk, som engang rummede toilet for de ventende passagerer, er i dag indrettet til opmagasinering.  Udvendigt har hele bygningen – også pakhuset – fået nyt tag med vingetagsten. De udvendige kviste er bygget op igen, og de mere end 100 år gamle døre og udvendige vinduer er afrenset for gammel maling og nymalet med linoliemaling. ’En fryd for øjet’, lød smagsdommen fra mange af søndagens åbent-hus-gæster.

Smag og behag

Helt så positiv var smagsdommen ikke, dengang bygningen lige var blevet opført. I 1918 mente pensioneret førstelærer P. Larsen ikke, at bygningen var nogen fryd eller pryd – i hvert fald ikke bindingsværksbygningen med toiletrum på stationsbygningens gavl: ”Der er for øvrigt en Mærkelighed ved den ny Station, og det er, at denne store og rummelige Bygning med dens omtrent 4 Meter høje Lokaler ikke har nogen II. Klasses Ventesal, da der som bekendt er II. Klasses Kupeer i Persontogene, ligesom der også paa Stationen sælges II. Klasses Billetter. Den ny Bygning har derimod på den høje Gavl imod vest faaet en udbygning med et Toiletrum, men denne Indretning er ikke nogen Prydelse”.

Overlevet tidens og togdriftens forandringer

Smag og behag forandrer sig, og tiderne skifter – også når det gælder togdrift. Da Realdania By & Byg købte stationsbygningen i Gelsted i 2021, havde den stået tom i en årrække, men den havde overlevet både tidens og togdriftens forandringer og stod nærmest uforandret siden sin opførelse. 

I lighed med mange andre danske stationer, der blev bygget i tiden omkring år 1900, blev også Gelsted Station opført efter en veldefineret bygningstypologi tegnet af DSB’s ledende arkitekt, Heinrich Wenck. Den typiske stationsbygning bestod dengang af en hovedbygning i to etager, indrettet med ventesal og billetkontor i stueetagen, stationsforstanderbolig på første sal, en lagerbygning og en delvist åben mellembygning, der gav ly for de ventende passagerer.
Med tilpasninger blev denne skabelon gentaget over hele landet i takt med, at industrialiseringen og jernbanen rullede ud over Danmark. Én efter én skød de danske stationsbygninger op som et konkret og symbolsk billede på udvikling og vækst i danske byer – også i Gelsted. 

I takt med samfundsudviklingen blev mange af landets stationsbygninger i anden halvdel af 1900-tallet taget ud af drift. Nogle af dem blev revet ned, mens andre blev solgt og ombygget og indrettet til helt andre formål. Men ikke Gelsted Station.

Høj kvalitet

Trods forladthed og slitage stod bygningen ved Realdania By & Bygs overtagelse stadig med samme høje arkitektoniske og håndværksmæssige kvalitet, som kendetegnede de hundredvis af andre danske stationsbygninger, der blev tegnet af DSB-arkitekten Wenck i tiden fra 1891-1921. Med sikker hånd flettede Wenck tidens arkitektoniske stilretninger sammen – også i Gelsted Stationsbygning, hvor træk fra bl.a. historicisme, skønvirke og Bedre Byggeskik-bevægelsen genfindes, og hvor den originale indretning er bevaret med ventesal, postkontor og ekspedition i stueplan og med embedsbolig på første sal, hvor det originale køkken er bevaret.

Nu er det hele restaureret og bevaret.

- Med restaureringen af Gelsted Station har vi bevaret en helstøbt og intakt repræsentant for den klassiske danske stationsbygning, der i dag står som naturligt midtpunkt i mange af landets byer. Vi har fastholdt ejendommens arkitektoniske og funktionelle udtryk og bevaret en bygningstype, som i høj grad repræsenterer udviklingen mod det moderne danske samfund. Stationen indgår naturligt i bymiljøet i Gelsted, og med nye funktioner og nye lejere vil den blive et fint fokuspunkt i byen, lød det søndag fra Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Og udsigten til, at stationsbygningen igen bliver et fint fokuspunkt i byen, glædede de mange Gelsted-borgere, som var at finde blandt søndagens åbent-hus-gæster.