x

Realdania støtter globalt klimanetværk for byer frem til 2029

Pressemeddelelse 16. maj 2024

Med en ny bevilling til det internationale klimanetværk C40 støtter Realdania arbejdet for at styrke verdens byer og danske kommuners kamp mod klimaforandringer frem til 2029.

Med en ny bevilling til det internationale bynetværk C40 frem til 2029 fortsætter den filantropiske forening Realdania sin støtte til udviklingen og gennemførelse af politikker og programmer, der reducerer byernes klimapåvirkning, tilpasser byerne til klimaforandringerne og samtidig arbejder for at den grønne omstilling bliver retfærdig og inkluderende for alle. På den måde kan gode erfaringer fra klimavenlige projekter på den ene side af kloden blive til konkret inspiration for byer på den anden side. 

Fra C40 til 98 kommuner

Et godt eksempel på denne udveksling i dansk sammenhæng er indsatsen DK2020. Her har KL, de fem regioner og Realdania understøttet danske kommuner i at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til ambitionerne i Parisaftalen med udgangspunkt i C40’s internationale standarder og med netværket som videnspartner sammen med Concito. Klimahandlingsplanerne danner grundlag for initiativer og løsninger, der skal reducere udledningen af drivhusgasser på tværs af alle sektorer. Det sker samtidig med, at kommunerne arbejder helhedsorienteret og langsigtet med bl.a. at tilpasse sig til konsekvenserne af stigende havvand, ekstreme regnskyl og voldsommere temperaturudsving. Alle 98 kommuner i Danmark vil inden for kort tid have politisk godkendte klimahandlingsplaner. Det er en præstation uden sidestykke på verdensplan. 

”Da Realdania i 2014 gik ind i C40, havde vi tårnhøje ambitioner om at gøre en forskel både globalt, nationalt og lokalt. Byer og kommuner har et særligt ansvar i forhold til drivhusgasemissioner, og det er vores erfaring gennem mange års arbejde i C40, at klimakampen kun kan vindes, hvis vi arbejder sammen på tværs af sektorerne og de støtter hinanden i det vigtige arbejde. Det gælder også i Danmark, som er det land, hvor flest aktører – i form af staten, fonde og virksomheder – bidrager til det globale klimanetværks arbejde,” siger Jesper Nygård.

International gennemslagskraft

Realdania har siden 2014 støttet C40 som en af de i alt tre strategiske partnere sammen med amerikanske Bloomberg Philanthropies og britiske The Children’s Investment Fund Foundation. En periode, hvor det er blevet stadig tydeligere, at byerne er helt centrale aktører i kampen mod klimaforandringer, og hvor C40 er gået fra at være en mindre NGO til at være et verdensomspændende stærkt bynetværk med 400 medarbejdere rundt om i verden og betydelig international gennemslagskraft. Det blev f.eks. tydeligt, da lokalpolitiske løsninger og erfaringer var en del af de politiske møder og forhandlinger til COP28 i Dubai sidste år, hvor også danske kommuner og regioner deltog og fortalte om deres arbejde.

Den nye bevilling til C40, der løber frem til 2029, er på $15 mio. (cirka 105 mio. kr.) fordelt over fem år. Den er samtidig startskuddet til en proces, hvor Realdania sammen med C40 vil skabe rum til nye kræfter i C40’s bestyrelse, som Realdania har været medlem af siden 2014.

”Realdania er stolt over at have stået bag en organisation som C40 i så mange år. Vi har set det som en vigtig filantropisk opgave at støtte organisationen i at få fodfæste, så den i dag står meget stærkt på den internationale scene. Samtidig har vores fokus været at trække den fremmeste viden og redskaber inden for klimahandling til Danmark og til de danske kommuner og regioner. Det er en opgave, som vi har besluttet at bidrage til i yderligere fem år, hvorefter vi håber, at nye og andre kræfter vil træde til og støtte C40 i den vigtige indsats for at hjælpe verdens byer i klimakampen,” siger Jesper Nygård.