x

Tre kommuner viser vejen til et bedre indeklima i skolerne

Nyhed 22. maj 2024

Fra ny brug af skolens klasselokaler og fællesarealer til indeklimaledelse og inddragelse af eleverne i rengøringen. Vejen til et bedre indeklima i skolerne er mange og forskellige. Det viser erfaringerne fra tre af de kommuner, som har været en del af Realdanias mangeårige kampagne Skolernes Indeklima.

I 2030 skal alle undervisningslokaler være mekanisk ventileret. Sådan lyder ét af tre konkrete mål for arbejdet med skolernes indeklima i Frederikshavn Kommune. Mål, der skal signalere til de børn og voksne, der færdes på kommunens skoler, at her er indeklima ikke bare er noget man taler om, men noget man rent faktisk gør. 

”Jeg tror, målene er vigtige for at forankre vores arbejde med indeklima i alt det andet, vi gør. Indeklimaindsatser må ikke bæres af enkeltpersoner i kommunen. Det er for skrøbeligt. Derfor skal vores mål, vores årshjul og vores metoder ift. indeklimaledelse sørge for, at arbejdet med indeklimaet bliver en fuldstændig fast og integreret del af vores arbejdsproces i organisationen. Uanset hvem, der sidder rundt om bordet.” 

Sådan forklarer Bo Niebuhr, der er leder af Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter. Da Realdania i 2022 inviterede nye kommuner til at blive en del af kampagnen Skolernes Indeklima, var han ikke i tvivl om, at Frederikshavn skulle med.   

Sammen med yderligere 21 kommuner har Frederikshavn Kommune formuleret en strategisk indeklimaplan med økonomisk og faglig støtte fra Realdania.  

I en artikelserie kan du møde tre af de kommuner og høre mere om, hvordan de har grebet opgaven an, og hvilke erfaringer de har gjort sig undervejs.  

Tekniske løsninger får os ikke i mål alene 

Ud over Frederikshavn er det Glostrup Kommune, hvor mantraet fra starten hed ”indeklima på budget” med det mål at få så meget effekt som muligt inden for et begrænset budget. 

”Tekniske løsninger som mekanisk ventilation og solafskærming får os ikke i mål alene, og de kan være ret omkostningstunge. Det er en regning, de færreste kommuner vil være i stand til at løfte på én gang. Derfor ønskede vi, at adfærd og tekniske løsninger skulle gå hånd i hånd i vores arbejde med at løfte skolernes indeklima,” siger Pernille Vejby Bøggild Nielsen, centerchef i Glostrup Ejendomme. 

Derfor satte de sig for at undersøge, hvad det betyder for indeklimaet, når skolernes lokaler og fællesarealer bruges på en ny måde, der både understøtter et godt læringsmiljø og et bedre indeklima: 

”Vores tese var, at vi kunne forbedre indeklimaet ved at belaste undervisningslokalerne mindre og ved at aktivere nogle af skolens fællesområder til undervisningsbrug – områder, som førhen primært blev brugt til passage, hvilket gav en del larm. Derfor indrettede vi fællesarealerne med forskellige sidde-nicher, bordgrupper og undervisningszoner, hvor man som lærer kan sende grupper af elever ud for at arbejde selvstændigt på en opgave. Det betyder, at lydniveauet sænkes i selve klassen. Det samme gør mængden af CO2, fordi eleverne er spredt ud på flere arealer. Alt sammen godt for indeklimaet,” Pernille Vejby Bøggild Nielsen. 

Elever undervises af skolens rengøringspersonale 

Vejen til et bedre indeklima går også gennem forskellige adfærdstiltag i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men inden de blev sat i gang, valgte kommunen at få et fuldt overblik over indeklima-tilstanden på alle de lokaler gennem et særligt screeningsværktøj udviklet i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Transition med støtte fra Realdania.   

Screeningerne og det data, de gav, blev suppleret med en række adfærdstiltag, hvor elever og medarbejdere er blevet inddraget i arbejdet med at løfte indeklimaet.  

”Vi opdagede, at vi med adfærdstiltag kunne nå langt med lidt. Og det har givet blod på tanden til mere,” siger Thea Bech-Petersen, der er bygningsrådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

”På en af vores skoler satte vi ekstra fokus på rengøring og kørte et forløb med de ældste elever, som havde svært ved at rydde op efter sig selv. Her blev de undervist af skolens rengøringspersonale i, hvordan man bedst holder skolens lokaler rene, hvad det betyder for indeklimaet, og hvad eleverne i deres dagligdag på skolen kan gøre for at understøtte det,” forklarer Thea Bech-Petersen. 

Læs mere om arbejdet med Skolernes Indeklima i…