x

Nytænkende klimatilpasningsstrategier i Svendborg og Dragør

Nyhed 7. juni 2024

I Danmark ser vi ind i en fremtid med flere stormfloder, skybrud og en forhøjet vandstand mange steder. Derfor har Realdania inviteret to kystkommuner til at fortælle om deres klimatilpasningsplaner på årets folkemøde. Begge kommuner har valgt strategier, der i høj grad imødekommer vandet og samtidig sikrer byernes fortsatte nærhed til vandet.

I mange år har vi betragtet naturen som noget, der kan tæmmes og underlægges vores ønske om at bo og leve ved vandet. Men klimaforandringerne udfordrer den strategi, og derfor er man gået helt nye veje i kystkommunerne Svendborg og Dragør. Begge kommuner har taget del i Realdanias indsats ”Byerne og det stigende havvand”. En indsats der havde til formål at bistå kommunerne med at udvikle langsigtede klimahandlingsplaner for kystbyerne.  

”Svendborg og Dragør er to rigtig gode eksempler på kommuner, der har valgt både nytænkende og modige klimatilpasningsstrategier, der passer til netop deres kommune. Udover behovet for beskyttelse mod vandet, så er planerne også med til at løfte byernes kvaliteter og bevare den nære adgang til vandet. Det er der helt sikkert mange, som kan lade sig inspirere af,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.    

Der var i alt 19 kommuner, som fik støtte til forskellige projekter i forbindelse med ”Byerne og det stigende havvand. 

Livet på Svendborg Havn er udsat 

Svendborg Havn har en særlig betydning for både svendborgenserne og byens besøgende. Den har i mange år været et lokalt samlingssted for mennesker i alle aldre, hvor man både finder fritidsaktiviteter, erhvervsliv og kulturarv.  

Men livet på havnen er udsat, for området er udpeget som det område i Svendborg Kommune med størst risiko for skader ved skybruds- og højvandshændelser. Derfor har man i Svendborg længe arbejdet med at finde måder at tilpasse byen og havnen til det klima, vi kan forvente i fremtidens Danmark.  

Fra en strategi til en anden 

Tilbage i 2018 havde Svendborg Kommune besluttet sig for en strategi med tre store sluseporte, der skulle beskytte havnen mod oversvømmelser. Men den strategi er i dag ændret. Deltagelsen i ”Byerne og det stigende havvand” gav nemlig inspiration til en ny landfast løsning med flere fordele. Den ville være markant billigere både anlægsmæssigt og i drift, den kunne etableres i etaper og så kunne den samtænkes med den øvrige byudvikling. 
 
Derfor traf Svendborg Kommune en modig beslutning om at gå med den nye løsning, hvor vandet til gengæld skulle have lov til at oversvømme kajen fra tid til anden. Helt konkret betyder det, at flere områder på havnen bliver bygget til at kunne holde til oversvømmelser. På den måde bliver der plads til vandet, og det beskytter den bagvedliggende by.  

Ny natur skal beskytte Dragør mod vandet 

Dragør er med sine 13 km kyststrækning, hvoraf en del ligger lavt og ud til åbent hav, særligt udsat i forhold til havvandsstigninger og stormfloder. Derfor har Dragør Kommune været nødt til at arbejde med klimatilpasning og beskyttelse af byen. I den proces har det været en vigtig prioritet at finde en løsning, hvor man kunne bevare byens nærhed til naturen og ikke skærme for adgangen til vandet. 
Dragør Kommune deltog ligesom Svendborg i kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”. Efterfølgende har kommunen også modtaget realiseringsstøtte fra Realdania til et delprojekt i en samlet, visionær udviklingsplan for hele kyststrækningen. Udviklingsplanen kombinerer flere forskellige, naturbaserede løsningsstrategier.  

Det delprojekt, der nu realiseres, omfatter et landskabsdige. Diget skal ikke kun hindre vandet i at nå længere ind, men også kunne bruges rekreativt. Det skal bevæge sig igennem forskellige landskaber, trukket tilbage fra kysten, så denne sidste naturlige kyststrækning på Amager fortsat kan udvikle sig naturligt.  

 Folkemøde-samtale om byernes møde med vandet

På Folkemødet sætter Realdania bl.a. fokus på, hvordan vi i fremtiden skal håndtere byernes møde med vandet. Det gør vi ved at invitere de to kystkommuner med i samtalen ‘Vandet kommer!’. Her deltager Bo Hansen, borgmester i Svendborg Kommune og Kenneth Gøtterup, borgmester i Dragør Kommune sammen med centerleder Katrina Wiberg og Realdanias adm. direktør Jesper Nygård. 

Det foregår fredag den 14. juni kl. 10.00 – 10.45 på Verdensmålenes Plads, C38.     

Læs mere om arrangementet på Folkemødet 2024:

Vandet kommer!