x

Nytænkende partnerskaber er helt afgørende

Nyhed 25. oktober 2019

Cirkulære løsninger skal drives frem af nye tværgående partnerskaber og innovative arbejdsmetoder. Sådan lyder det samstemmende fra de tre vindere af Realdanias innovationskonkurrence Circular Construction Challenge – Rethink Waste.

GENTRÆ leverer brugt træ fra byggepladser til gensalg i byggemarkeder i partnerskab med blandt andet fem af de største danske entreprenørvirksomheder. Træ som ellers ville være sendt til afbrænding. 

GENTRÆ er en ud af i alt tre vindere af Realdanias innovationskonkurrence Circular Construction Challenge (CCC), der allerede er godt på vej med en skalérbar cirkulær løsning. Konkurrencen, som forløb fra august 2018 til februar 2019, blev sat i verden for at finde best practice eksempler på, hvordan man bygger cirkulært - og få flere virksomheder i gang med cirkulær tænkning.

“CCC har virkelig fået sat gang i samarbejdet på tværs af værdikæden og åbnet døre. GENTRÆ indsamler i dag byggepladstræ fra 12 byggepladser, som bliver solgt igen hos STARK. 50.000 tons byggepladstræ bortskaffes hvert år på landsplan, så potentialet for genbrugsmarkedet er stort,” siger Louise Askær-Hune, Environmental Business Partner i STARK Group. Ambitionen er at udvide GENTRÆ med lignende cirkulære løsninger på andre byggematerialer fx plastik og gips.

Også for de to andre vindere har konkurrencen givet et unikt rum til at komme i gang med udvikling af cirkulære løsninger. Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma har udviklet et nyt byggemateriale af svampesporer. Andreas Castberg, forretningsudviklingsleder, siger: “Konkurrencen har gjort det muligt for os at komme et godt stykke videre med vores ide, som da vi kom med i CCC var på et tidligt stadie - vi har i dag mere end 20 partnere fra alle mulige sektorer og brancher, som er med til at udvikle vores løsning.”På Building Green i 2018 medvirkede de seks finalister, hvoraf tre blev konkurrencens vindere i februar 2019. De tre vindere deltager igen i år på Building Green, hvor de skal fortælle om deres løsninger og deler ud af deres erfaringer gennem det seneste år.

 

Brug for nye cirkulære løsninger

De tre vindere melder sig ind med løsninger på et marked, hvor der virkelig er behov for nytænkning. I dag kommer halvdelen af verdens affald fra byggeriet, og under en tredjedel af det bliver genbrugt eller genanvendt. Byggeriets store ressourcetræk bliver endnu større i takt med, at der bygges mere og mere. Behovet for nye cirkulære løsninger er derfor stort, og flere analyser peger også på, at den cirkulære tænkning i byggeriet rummer store markedsmuligheder.

“Vi skal lære at bygge uden at forbruge nær så mange ressourcer - både herhjemme og globalt. Det kræver, at vi udvikler helt nye cirkulære måder at bygge på. Og hvis vi samtidig kan anvende affald som input, så løser vi flere udfordringer på samme tid,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef for Realdania og ansvarlig for konkurrencen.

Mulighed for at teste ideen

Udvikling af cirkulære løsninger har dog ofte vist sig svært i praksis, og cirkulære løsninger og forretningsmodeller er derfor stadig forholdsvist ukendt terræn i byggebranchen.

CCC har haft fokus på, at netop nogle af de nye cirkulære ideer og innovationer kunne blive testet, markedsmodnet og skaleret: “Konkurrencens præmie var tænkt som en legeplads, hvor de tre vindere fik udviklingspenge, rådgivning og en designdrevet innovationsproces. Og den kombination har været frugtbar, så det er tre meget stærke og forskellige prototyper, som nu er kommet ud og leve,” siger Simon Kofod-Svendsen og fortsætter: “Det, at der har været rum til at teste og udvikle, er en væsentlig årsag til, at de tre vindere er kommet så langt med at få ideerne fra visioner til reelle salgbare produkter.”

Det understøttes af Andreas Castberg: “Vi har virkelig fået mulighed for at udvikle ideen og teste en række spændende prototyper - og vi er i dag langt tættere på at kunne komme med konkrete byggematerialer,” siger han.  

 

Tværgående partnerskaber har været afgørende

Når man vinder en innovationskonkurrence, følger ofte en pris og en pose penge til at udvikle ideen. CCC har dog fra starten haft fokus på at bidrage med mere end “bare” penge. Vinderne har bl.a.  via et 6 måneders innovationsforløb, faciliteret af Dansk Design Center, fået adgang til mentorer og eksperter, og hjælp til at opbygge partnerskaber med fx vidensorganisationer, aktører i og udenfor byggebranchen samt forretningsudviklere.

Netop fokus på etablering af tværgående partnerskaber vurderes af alle tre vindere meget positivt. Blandt andet siger Niels Jakubiak Andersen, administrerende direktør og partner i Krydsrum og initiativtager til Næste: “CCC har givet os mulighed for at etablere helt nye partnerskaber, hvor alle led i værdikæden har kunne arbejde mod et fælles mål, og dermed bryde den ofte lineære tankegang i byggeriet. Det har gjort, at der har været rum til at gøre tingene lidt anderledes, gå på tværs af værdikæden og udvikle en ny tilgang til hvordan vi skaber værdi for alle parter.” Det store fokus på partnerskaber har således også været en vigtig driver for, at Næste i dag har indgået samarbejde med bl.a. Lejerbo og Københavns Kommune.

 

Et vigtigt første skridt

Konkurrencen er på mange måder lykkedes med at få den cirkulære tænkning i gang i byggeriet - og det kan mærkes hos de tre vindere. Ifølge Louise Askær-Hune har CCC skabt synlighed om projektet og øget fokus på cirkulære løsninger i branchen: “Vi har hørt fra virksomheder i hele byggeriets værdikæde, som vil vide mere om mulighederne for vores cirkulære løsninger,” siger hun.

For Realdania er CCC også kun startskuddet til en række yderligere tiltag inden for cirkulært byggeri. Tidligere i år støttede de Circle House Lab, som er et branchedrevet videns- og innovationsnetværk for virksomheder og universiteter. Derudover er Realdania netop gået sammen med Innovationsfonden om et nyt initiativ Grand Solution, som fokuserer på udvikling af cirkulært byggeri og er desuden i gang med at etablere en erhvervsforskerklynge inden for selvsamme. 

Krydsrum Arkitekter og Enemærke & Petersen står bag Næste og herunder Næste Skur, der er et byggesystem til skure til opbevaring af f.eks. cykler, affalds- sorteringer eller kontorartikler. Næste Skur er fremstillet af genbrugt træ og tegl fra tagrenoveringsaffald.

Gentræ også kaldet Circular Alternative – reused timber in large-scale retail sale er et system, hvor i første omgang træ fra midlertidige konstruktioner på byggepladser bliver indsamlet og videresolgt til samme formål via byggemarkedet STARK. Udover STARK står også Golder Associates og Solum bag.

From Waste To Biomaterial er et nyt bæredygtigt byggemateriale til eksempelvis akustikplader og isolering. Det produceres ved at gro svampesporer i affaldsstrømme – og dermed erstatte eksisterende miljøbelastende byggematerialer. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører står bag udviklingen af byggematerialet. 

Hør om de tre vinderes erfaringer til en Learning Session på Building Green den 30. oktober kl. 11-12: Det cirkulære byggeri – affald som en afgørende ressource.
 

I august 2018 lancerede Realdania innovationskonkurrencen Circular Construction Challenge – Rethink Waste, der sætter fokus på nye løsninger til at minimere affald i byggeriet.

I alt 39 innovatører indsendte bud på løsninger, og en komité bestående af danske og internationale eksperter i byggeri, affald og genanvendelse udvalgte seks finalister, som blev offentliggjort på Building Green i 2018 i Forum, København.

Herefter kunne aktører på tværs af økosystemet ansøge om at blive teammedlem på idéerne. Finalisterne indsendte i januar bl.a. teambeskrivelser og oplæg til forretningsplan. På baggrund af materialet udvalgte komiteen de tre vindere, som herefter fik et seks måneders langt innovationsforløb faciliteret af Dansk Design Center, hvor de kunne arbejde på at udvikle både deres cirkulære løsning, designe prototyper og nye forretningsmodeller. 

Læs mere om konkurrencen og de tre vindere på:
circularconstructionchallenge.org