x

Kommuner bidrager markant til viden om radon

Blogindlæg 31. oktober 2017

Blogindlæg af Jesper Nygård bragt på danskekommuner.dk den 24. oktober 2017

Jeg har tidligere brugt pladsen her til at skrive om den radioaktive luftart radon. Jeg vil tillade mig at gøre det igen af to grunde. For det første fordi målesæsonen netop er startet og strækker sig frem til april måned. For det andet, fordi det er tredje og sidste sæson, hvor Realdania gør en særlig indsats i form af en bred oplysningskampagne. 

En del af Realdanias indsats gør vi i samarbejde med kommuner over hele landet. I år har vi på nuværende tidspunkt 15 kommuner med i samarbejdet. Men der er plads til flere, så måske dette indlæg kan gøre andre interesseret i at være med.

Oplysningskampagnen og websitet radonfrithjem.dk har som formål at øge danskernes viden om radon, og også helst få mange til at gå skridtet videre og bestille en egentlig radonmåling af boligen. Samtidig understøtter Realdania, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i samarbejde med Teknologisk Institut udbyder en uddannelse, så flere fagpersoner bliver opkvalificeret til at kunne rådgive om udbedringer i private hjem.

Kommune-effekten

Vores erfaringer fra de to første sæsoner har vist, at kommunerne er helt afgørende for, hvor mange borgere, der vælger at måle radonniveauet i deres hus. Lad mig tage et konkret eksempel:

For to år siden i vinteren 2015/16 var der 155 husejere i Aarhus Kommune, der målte deres radonniveau via Realdanias oplysningskampagne, www.radonfrithjem.dk. Vinteren efter i 2016/17 var der 1.670 husstande i Aarhus, der gennemførte en radonmåling.


Forskellen på de to målesæsoner var et eboks-brev fra kommunen til husejerne. En opfordring til, at den enkelte husejer benyttede vinteren til at få målt radonniveauet. I brevet var forklaret, hvad radon er, hvorfor det er fornuftigt at måle, og så var der et link til Realdanias igangværende oplysningskampagne. 

Det er ikke kun i Aarhus, vi har set det, jeg vil kalde kommune-effekten. I Middelfart, Slagelse, Vordingborg, Randers og en række andre kommuner har resultatet været det samme. Realdanias oplysningsindsats har bestemt haft en betydning. Men kommunen er i det daglige tæt på borgeren og er i forvejen leverandør af tryghed i form af institutioner, hjemmehjælp, ældrepleje osv. Så når kommunen opfordrer borgerne til at tage action i en sag, så sker der for alvor noget. 

Som nævnt samarbejder vi med 15 kommuner i særligt det østlige og sydlige Jylland, Fyn og Østsjælland i denne målesæson. Samarbejdet giver gevinst på flere måder: 

  • Flere boligejere måler og finder ud af, om de har for meget radon – og får mulighed for at gøre noget ved det, hvis de har. 
  • De involverede kommuner får lokale data og større viden om radon – og kan dermed forholde sig til problemstillingen på et mere oplyst grundlag.
  • Den samlede mængde data fra Radonkampagnen og -målingerne indgår i Realdanias samarbejde med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om en national radonhandlingsplan, der er et krav fra EU. De kommuner, der arbejder for at få borgerne til at måle deres radonniveau, bidrager altså også til håndteringen af problemet på et mere overordnet niveau.

Viden om radon giver tryghed

Jeg er helt med på, at det er svært at tage noget alvorligt, som man hverken kan se, høre eller lugte. Derfor er det også naturligt, at kun få husstande tidligere har målt for radon. Men radon er ikke desto mindre et indeklimaproblem, som er værd at være opmærksom på. Ifølge sundhedsmyndighederne og Verdensorganisationen WHO er radon hver år medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft alene i Danmark.

Radon trænger – kort fortalt – ind i boligen fra jorden under og omkring huset. Radon udsender radioaktive stråler og kan ved indånding give skader på levende celler i luftveje og lunger. Koncentrationen af radon i luften angives i enheden Bq/m³, og den anbefalede grænseværdi er på 100. Er koncentrationen højere, anbefaler myndighederne, at man gøre noget ved det.

Vores målinger i Aarhus viser for eksempel, at det er tilfældet for 45 procent af de målte huse. I Middelfart er det 51 procent, Slagelse 56 procent, Randers lige knap 57 procent og Vordingborg hele 72 procent. Det er – vel at mærke – et resultat af de huse, der har målt. Vi kan ikke konkludere, at det ser sådan ud for alle huse i de enkelte kommuner. Og det skal tilføjes, at vi har målrettet kampagnen mod de kommuner, hvor vi har forventning om, at niveauerne er høje pga. forholdene i undergrunden.

Det vi kan konkludere er, at kommunerne og Realdania i samarbejde bidrager til, at mange tusinde boligejere får et tryggere liv, fordi de bliver opmærksom på en potentiel sundhedsskadelig udfordring i deres hjem og – hvis nødvendigt – får et grundlag for at gøre noget ved det. Derfor er vi også rigtig glade for, at så mange kommuner er med i oplysningskampagnen i år. 

Til sidst endnu en anbefaling til kommunerne. Efterhånden som husejerne får øjnene op for, at det er en god idé at måle for radon derhjemme, melder sig helt automatisk spørgsmålet: Hvad så med daginstitutionen eller skolen, hvor børnene opholder sig mange timer hver dag. Vores opfordring er: Få målt de kommunale ejendomme og vær også på den måde med til at sikre borgernes tryghed.