x

Lad os inspirere af de bedste klimaløsninger fra verdens byer

Artikel 29. oktober 2019

Klimaudfordringen er den største vi står overfor. Byerne går foran med nye klimaløsninger, som vi alle kan lære af. Vi har samlet 100 af de bedste i online-publikationen Cities100.

Dette indlæg er skrevet til Cities100 og har været bragt som forord i 2019-udgaven.

Af Jesper Nygård, Adm. direktør i Realdania og Anne Hidalgo, Borgmester i Paris og daværende formand for C40.

Da FN's klimapanel (IPCC) i oktober 2018 udgav sin skelsættende rapport om konsekvenserne af en global opvarmning på 1,5 °C, ændrede det debatten om klimakrisen for altid. Den videnskabelig evidens er ikke til at komme uden om. Hvis vi skal forhindre uoprettelige ændringer i vandets cyklus - ændringer som vil få alvorlige konsekvenser for den globale fødevaresikkerhed, øge den globale ulighed og sætte milliarder af menneskers sundhed på spil rundt om i verden - er vores eneste håb at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Og alt peger i den samme skræmmende retning: Vi gør ikke nok for at nå målet!

Når alt kommer til alt, så er generationskampen mod klimaforandringer en moralsk forpligtelse, en miljømæssig nødvendighed og en kæmpe økonomisk mulighed. Vi kan ikke indfri ambitionerne i Parisaftalen, herunder målsætningen om en maksimal temperaturstigning på 1,5 °C, hvis ikke verdens lande handler nu og handler sammen. Alligevel har kun en håndfuld lande forpligtet sig til nationale reduktionsmål for udledninger i overensstemmelse med målet om at holde den globale opvarmning under 1,5 °C. I kontrast hertil har mere end 100 byer over hele verden nu gennem C40's Deadline 2020-program forpligtet sig til at stoppe med at øge deres udledninger fra 2020, halvere deres udledninger i 2030 og nå nuludledning i 2050. I dag er det borgmestrene fra verdens storbyer, som er de mest aktive og ihærdige forkæmpere for Parisaftalen.

Klimakrisen er en kamp, vi ikke har råd til at tabe

Byerne oplever klimaforandringerne i forreste linje, og de mærker allerede nu konsekvenserne af rekordhøje temperaturer, vandstandsstigninger og klimarelaterede naturkatastrofer. Borgmestrene anerkender, at de handlinger, som de foretager sig i dag, er altafgørende for at sikre en bæredygtig, velstående og sund fremtid for deres borgere såvel som for resten af klodens befolkning. Det er enhver borgmesters allerhøjeste prioritet at beskytte sin by og sin bys borgere. Det kan de ikke, hvis klimaet bryder sammen. Borgerne har brug for at vide, at der også i fremtiden vil være en beboelig planet og et sted, hvor de kan bo.

Byer og borgmestre tager klimakrisens udfordringer op, men de anerkender samtidig, at klimaforandringerne rammer uretfærdigt. De allermest sårbare medlemmer af samfundet mærker konsekvenserne af klimaforandringerne uforholdsmæssigt mere end andre. Dette gælder også for lavindkomstkommuner, minoriteter, byernes ældste og yngste borgere. Derfor inviterer byerne de marginaliserede grupper og lokale beboere med i skabelsen af byens planer, politikker og projekter om bæredygtighed. Byerne forstår, at klimahandling og social retfærdighed hænger sammen, og derfor sørger de for, at byen har sikre boliger, gode jobmuligheder, grønne transportsystemer og ren luft for alle byens borgere.

Byernes handlinger er med til at transformere verdens urbane centre, forbedre livet for mennesker og samtidig sikre byernes fortsatte fremgang. Byerne bygger en fremtid baseret på håb, ikke frygt. 2019-udgaven af Cities100 identificerer de konkrete klimapolitikker og -projekter, der sætter standarden for, hvad der skal til for at nå 1,5 °C-målet. De 100 løsninger er et tydeligt tegn på borgmestrenes store lederskab i kampen mod klimaforandringerne. Men borgmestre kan ikke løse klimakrisen alene. Vores arbejde er kun muligt på baggrund af en fælles ambition, samarbejde og støtte fra alle de lande, virksomheder og grupper fra civilsamfundet, som arbejder målrettet for at opretholde Parisaftalens højeste ambitioner.

I år vil Cities100 indeholde en analyse af, hvordan byerne takler de udfordringer og muligheder, som følger med, når man vælger at gå forrest i forhold til klimahandling. Cities100 blev lanceret op til C40 World Mayors Summit 2019, hvor borgmestre, unge aktivister, klimaforskere og virksomhedsledere mødtes i København til klimatopmøde. Her havde borgmestrene mulighed for at lære af hinanden, og bringe erfaringerne fra de 100 mest innovative by-løsninger med hjem til deres egne byer. Men alle kan lære af de 100 bedste løsninger, der ligger til fri inspiration for alle i Cities100 elektroniske publikation:

Cities100

Borgmestre og borgere i alle de byer, som er med i denne rapport, skal hermed lykønskes for at gå forrest i kampen for at skabe den fremtid, vi alle sammen ønsker.