x

Aktiviteter under kampagnen Skolernes indeklima i 2021

Blogindlæg 29. april 2021

Anne Gade Iversen, projektleder for ’Skolernes Indeklima’: Jeg glæder mig som et barn til resten af 2021. Ikke bare fordi foråret og vaccinationernes komme genåbner landet. Men også fordi det gør det muligt at realisere de indeklimaaktiviteter, Realdania har i pipeline i 2021.

Vi har nemlig netop skudt anden del af vores kampagne Skolernes indeklima i gang med 20. mio. kr. og en lang række tilbud til kommuner, skoler og fagfolk. Det er virkelig gode nyheder, fordi et godt indeklima er så vigtigt for vores børns trivsel, sundhed og indlæring i skolen.

Skolernes indeklima 2021

Ny håndbog guider dig i arbejdet med indeklimaet på skoler

I hele 2019 arbejdede 12 kommuner sammen med rådgivere om at udvikle strategiske indeklimaplaner til deres skoler som et led i første del af vores kampagne Skolernes indeklima. Og for os har det været en øjenåbner at se værdien af kommunernes arbejde med indeklima, og hvordan de strategiske planer flere steder har resulteret i gode, lokale løsninger og handlinger.  

En tværgående analyse af arbejdsproces og strategier viser, at udviklingen af en strategisk indeklimaplan kan følge 5 trin. De 5 trin handler om:

  • udgangspunktet for indeklimaet
  • dialogen omkring indeklimaet
  • kortlægningen af indeklimaet
  • handlingerne til at løfte indeklimaet
  • og forankringen af arbejdet med indeklimaet.

Disse 5 trin, krydret med konkrete handlinger og eksempler, kan du læse mere om i håndbogen, som du kan finde her:

Indeklima i skoler

Online temamøder: Bliv klogere på det strategiske arbejde med indeklima

Derudover har du mulighed for at deltage i 3 online temamøder i maj om kommuners erfaringer fra arbejdet med indeklimaet i skolerne. Temamøderne tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra flere af de 12 kommuner, der har arbejdet med strategiske indeklimaplaner og giver eksempler på nedenstående problemstillinger:

  1. Hvordan kan kommuner få dokumenteret både de målte og oplevede indeklimaforhold?  
  2. Hvordan laver kommunen et samlet løft af indeklimaet, når man ikke har råd til totalrenoveringen af skolen?  
  3. Hvordan får man arbejdet med indeklimaet forankret hos lærere og elever? 

På temamøderne vil medarbejdere fra Dragør, Albertslund, Silkeborg og Aarhus Kommune dele ud af deres erfaringer med at arbejde strategisk med skolernes indeklima. 

Savner du inspiration til det strategiske arbejde med indeklima? Få besøg af Rejseholdet

Måske må vi rejse til efteråret. Måske endda til sommer. Vi tror i hvert fald så meget på det, at vi planlægger at rykke ud med et rejsehold efter sommerferien. Dette rejsehold skal med udgangspunkt i erfaringerne fra de 12 pilotkommuner og håndbogen hjælpe landets øvrige kommuner godt i gang med at arbejde strategisk med indeklimaet på kommunens skoler.

I løbet af de kommende måneder vil vi komme med mere information om Rejseholdet og muligheden for at tilmelde sig Rejseholdet, som faciliteres af Smith Innovation.

Ny eksempelsamling på vej

Kommuner landet over indstillede i efteråret 2020 gode indeklimaprojekter til at indgå i en eksempelsamling om indeklimaløsninger på landets skoler. I øjeblikket er det redaktionelle arbejde i gang, og efter sommerferien er det planen, at publikationen kan deles med jer. Det er en eksempelsamling, der viser konkrete eksempler på tiltag, der er med til at løfte skolernes indeklima, der kan hjælpe andre kommuner til at forbedre indeklimaet i skolerne. 

60.000 skoleelever gør os klogere på indeklima: Masseeksperimentet 2020 rykker til 2021

For lidt over et år siden skrev jeg stolt og med begejstring om Masseeksperimentet 2020, hvor skolerne skulle arbejde med indeklima.

Skolernes indeklima: Vi bliver klogere i 2020

Det var 3. gang indeklima var på skoleskemaet som en del af eksperimentet, og det store spørgsmål, der skulle findes svar på, var, om indeklimaet i skolerne havde det bedre i 2020 i forhold til de masseeksperimenter, der blev foretaget i 2009 og 2014, hvor indeklima også var temaet. Her viste resultater nemlig, at luftkvaliteten ikke var blevet bedre fra 2009 til 2014.

Som så meget andet i året 2020, måtte vi også aflyse Masseeksperimentet. Men heldigvis har vi fået mulighed for at køre indeklima som tema i dette års Masseeksperiment i stedet. Og ud over måling af CO2 skal dette års Masseeksperiment også arbejde med parametrene lys, lyd og temperatur og elevernes trivsel, adfærd og koncentration. Det er indeklimaforskere fra DTU samt adfærdsforskere fra Alexandra instituttet, der er koblet på denne del af eksperimentet, og eleverne skal gennem forsøgene og målinger levere data til forskerne.

60.000 elever skal kortlægge skolernes indeklima i det hidtil største Masseeksperiment

Derudover bliver det muligt for alle de deltagende skoler at kortlægge deres indeklima på en dag eller to. App’en Indeklima-tjek, der er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø i samarbejde med Transition, DTU, BUILD og AU, kan på baggrund af kortlægningen udarbejde et automatisk overblik og en rapport over skolens indeklima samt en skræddersyet vejledning med gode råd til indeklimaforbedringer på den pågældende skole.

2021 er både kulminationen på fire års indsats i første del kampagnen Skolernes indeklima og igangsættelsen af næste del af kampagnen i årene 2021-2024. Jeg glæder mig til at følge med i og dele de læringer og indsigter, vi sammen med vores samarbejdspartnere får i indeklimaåret 2021, så endnu flere får gavn af de erfaringer, der bliver gjort i de mange projekter. 

Hvis du vil følge med i alle vores aktiviteter, så tilmeld dig vores indeklimanyhedsbrev:

Nyhedsbrev om indeklima