x

International konkurrence om byudvikling i Fredericia

Pressemeddelelse 20. maj 2010

Et storstilet byudviklingsprojekt i Fredericia skydes nu i gang med en international konkurrence for tværfaglige hold.

Området mellem Fredericias historiske bykerne og Lillebælt har i de sidste 100 år været brugt til tung industri, men med flytningen af industrivirksomhederne er der åbnet mulighed for at give området tilbage til fredericianerne og åbne den gamle fæstningsby mod vandet. Målet er et nyt attraktivt byområde med boliger, erhverv og kultur – en by for alle.

Det er baggrunden for, at FredericiaC, der er et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania Arealudvikling, nu indkalder til prækvalifikation til en parallelkonkurrence. Målet for konkurrencen er en samlet udviklingsplan, der anviser et hovedgreb på området og beskriver, hvordan projektets vision kan føres ud i livet i en proces, der bl.a. sætter fokus på byliv, og de rum, som bylivet skal udfolde sig i.

For at sikre de rette kompetencer stiller FredericiaC krav om tværfaglighed til ansøgerne. Op til syv hold bliver prækvalificeret, og til vinter reduceres feltet til et mindre antal hold, som går videre i konkurrencens anden fase. Konkurrencen forventes afgjort i foråret 2011.

Foregangseksempel
- FredericiaC er et ambitiøst projekt, der vil sætte nye standarder for byudvikling, og derfor er det med god grund, at konkurrencen er slået op i både ind- og udland. FredericiaC er et frontløberprojekt, hvor vi i Fredericia kan være med til at definere fremtidens krav til det at leve, bo og arbejde i en by, siger borgmester Thomas Banke.

FredericiaC-projektet er et led i Fredericia Kommunes arbejde med at ændre Fredericias profil fra at være en by præget af tung bynær industri til at være en by med en moderne erhvervs- og boligstruktur.

- I Fredericia har vi længe haft en strategi for, hvordan vi vil indtage en aktiv rolle i det østjyske bybånd og i Trekantområdet, og her er FredericiaC et af de centrale elementer i strategien, siger viceborgmester Mads Lund.

- Fredericia er en helt særlig by og konkurrenceområdet er unikt med sin beliggenhed mellem den gamle fæstningsby og vandet. Det kræver omhu i planlægningen og en åben og engageret dialog med borgere og interessenter om udviklingen. Derfor har vi valgt en konkurrenceform, som både sikrer grundigheden og dialogen i opgaven, siger Lars Holten, bestyrelsesformand i FredericiaC.

Borgere og interessenter
Den direkte dialog med borgere og interessenter er et vigtigt element i konkurrencen om en udviklingsplan. Det er bl.a. planen at afholde åbne borgermøder og dialogmøder med interessenter - og at udstille de konkurrerende holds forslag for offentligheden og gøre dem tilgængelige på FredericiaC’s hjemmeside.

Allerede i 2009 blev fredericianerne inddraget i byudviklingen, da borgerne blev hørt om, hvilke midlertidige faciliteter og aktiviteter de ønskede på det tidligere industriområde, og flere af forslagene er blevet til virkelighed. Det kan give et fingerpeg til de konkurrerende hold, når de skal arbejde med at skabe gode rammer for bylivet i deres forslag til byudvikling.

Realdania Arealudvikling, der sammen med Fredericia Kommune står bag FredericiaC, lægger vægt på, at projektet har perspektiver, der kan få betydning for byudviklingen andre steder i landet.

- FredericiaC bliver et eksempel på, hvordan man kan skabe bæredygtig byudvikling - og hvordan et moderne byområde kan spille sammen med en historisk kulturarv - og der bliver fokus på, hvordan man håndterer miljøforhold. Det er alt sammen vigtige udfordringer, som holdene skal hjælpe med at finde de gode løsninger på, siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania Arealudvikling.

Den videre proces
Når konkurrencen slutter i foråret 2011, er de næste skridt at færdiggøre en endelig udviklingsplan og få det kommunale plangrundlag for bydelen på plads. Desuden skal området byggemodnes, før der kan anlægges veje, grønne områder mv., og byggegrundene kan sælges til investorer, der skal føre planerne om byggeri af boliger, arbejdspladser, kulturfaciliteter mv. ud i livet. Det samlede projekt forventes at vare i 20-25 år.


FAKTA:

Et område på i alt ca. 20 ha.
Området forventes at have en bebyggelsesprocent på 120:
50 % boliger,
40 % erhverv – heraf op til 15.000 m2 detailhandel
10 % kultur.

Bag udviklingen står partnerselskabet FredericiaC P/S, dannet af Fredericia Kommune og Realdania Arealudvikling.

Vision for FredericiaC:
Parterne har i fællesskab formuleret følgende vision for byudviklingen:

  • Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning
  • By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd
  • Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen
  • Fredericia bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling
  • Bæredygtighed både med hensyn til økonomi, miljø, socialt og sundhedsmæssigt indgår i planlægningen og løsningerne.

Konkurrencen om en udviklingsplan
Konkurrenceformen er en tofaset parallelkonkurrence, og målet er at skabe en udviklingsplan for området. FredericiaC inviterer tværfaglige hold, som frem til 14. juni 2010 kan søge om prækvalifikation. Selve konkurrencen finder sted i vinterhalvåret 2010-2011. Op til syv hold bliver prækvalificeret, og feltet reduceres til et mindre antal hold i konkurrencens 2. fase.