x

Fra flot til forfærdeligt - dialogproces om Bryghusprojektet favner bredt

Pressemeddelelse 28. august 2008

"Ualmindeligt flot projekt. Håber virkelig at der kan skabes en god dialog med børnefamilierne i området, der gør at det kan realiseres". "Jeg vil ikke forholde mig til projektet, men mener at et byggeri på Bryghusgrunden og ved havnen ødelægger området". "Der har været parkering og legeplads i over 40 år. Det er på tide, der sker noget på den smukke grund". "Det er umuligt at sige noget positivt om denne deprimerende rædsel af sammenklistrede betonskuffer!"

Som man kan læse af ovennævnte kommentarer fra borgerne, så er meningerne mange og delte om Bryghusprojektet - Realdanias planlagte byggeri på Bryghusgrunden. Realdania har siden 2006 kørt en dialogproces omkring Bryghusprojektet. Denne dialogproces har blandt andet udmøntet sig i en række møder med byens og bydelens borgere, de omkringliggende kulturinstitutioner og med de børneinstitutioner, som bruger den nuværende legeplads på Bryghusgrunden. På specialdesignede postkort og på projektets hjemmeside har folk også givet deres mening til kende.

Kvalificering af projektet via dialogprocessen

"Som noget ganske nyt og hidtil uprøvet i Danmark, har vi som bygherre, i samråd med Københavns Kommune, startet vores dialogproces lang tid før den kommunale lokalplan-proces", siger Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov, og fortsætter, "Det har resulteret i en række møder med interesserede borgere, brugere af legepladsen, kulturinstitutionerne i området, fagfolk m.fl. I dialogen har vi fået testet styrkerne og svaghederne i OMAs projekt, og dialogen har været med til at kvalificere projektet betydeligt.

Vi har haft mange og gode diskussioner om legepladsen. Diskussioner, som vi i første omgang fandt krævende i forhold til den måde, vi først havde tænkt at gennemføre processen på, men som vi tidligt kunne se skabte værdi. Diskussionerne har forbedret projektet væsentligt på kort tid. Processen har medført, at der nu kommer bålplads, boldbure, køkken, toilet og aflåselige rum til institutionernes legeredskaber. Der bliver plads til jord-, sand- og vandlege. Det er bare nogle af de ting, som institutionerne har påvirket projektet med. Dialogprocessen frem til nu har betydet meget større og bedre lege- og opholdspladser, ikke bare til de lokale brugere, men til alle københavnere.

Vi har også lyttet til de mange ønsker, der har været til en promenade langs havnen, så der nu bliver en træ-brygge; et dæk langs bygningen, så tæt på vandet, at man kan dyppe fødderne i det. Og så kan man uden besvær lægge sin kajak til."

"Bryghusprojektet har også haft afsmittende virkning på de planer, kommunen har for området, og det har fostret nye idéer til udviklingen af Vester Voldgade og forbindelsen til Kalvebod Brygge og Frederiksholms Kanal. Så på den baggrund, ser vi Bryghusprojektet, som et større projekt end bare et hus, til gavn for hele byen" slutter Flemming Borreskov.

Mange meninger om ét projekt
Verdensarkitekten Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA har med deres dispositionsforslag, et forslag der beskriver byggeriets overordnede linier, men som ikke går i detaljer med materialevalg etc., skabt et stykke exceptionelt arkitektur til grunden. En bygning, der forbinder byen og havnen og som rummer mange forskellige aktiviteter, så som boliger, café og restaurant, arbejdspladser, udstillingssted, underjordisk parkeringsanlæg og indbydende lege- og opholdspladser både inde og ude.

Adm. direktør i Realea, Peter Cederfeld, kommenterer yderligere: "På vores borgermøde den 6. maj på Borups Højskole, præsenterede jeg projektet, og blev mødt af mange forskellige reaktioner, som med al tydelighed viste, hvor svært det er at skabe konsensus omkring store projekter. På første række til højre i salen sad en kvinde, som ønskede, at det planlagte parkeringsanlæg kunne rumme 1000 biler mod de planlagte 375 biler. På første række til venstre i salen sad en kvinde, som ønskede anlægget sløjfet og bilerne ud af byen".

Peter Cederfeld fortsætter, " Dette er bare et eksempel på, hvor forskellige holdninger der er, og hvor svært det er at gøre alle tilfredse. Når det er sagt, så gør vi alt for at imødekomme de realiserbare behov, der måtte være i forbindelse med projektet. Det er i alles interesse, at dette byggeri bliver så godt som muligt. Det skylder vi København."

Nutidig bygning i et historisk bymiljø med mange stilarter

Bryghusgrunden ligger ned til Københavns Havn og er skåret igennem af Ring 2. Denne trafikale åre vil også være der i fremtiden. Huset bygges henover - og under vejen, så trafikken går igennem bygningen. Derudover kommer der helt nye passager for cyklister og gående, som er med til at forbedre den trafikale dynamik i området. Huset er også med sin volumen tænkt til at spille sammen med de mange store bygninger i området, eksempelvis Ny Christiansborg, Christians den 4. Bryghus og Det Kongelige Biblioteks "Den Sorte Diamant".

Direktør for Det Kongelig Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, siger: "Som kommende nabo til projektet ser jeg frem til Bryghusprojektet. Det er lige præcis det projekt, der er brug for, for at skabe et godt byrum på Søren Kierkegaards Plads. Jeg er sikker på, at Den Sorte Diamant og Dansk Arkitektur Center vil få et frugtbart samarbejde, og sammen gøre Søren Kierkegaards Plads til en levende, åben og kulturel byplads ved havnen, sådan som den fra start var tænkt." Erland Kolding Nielsen slutter, "Som historiker er jeg også nødt til at slå et slag for arkitekturen! På Slotsholmen er der ca. 20 forskellige stilarter fra 6 historiske epoker, så vi har altså et patchwork af historiske stilarter. Nu tilføjer vi en bygning fra nutiden, og det vil efter min mening klæde området ganske godt."

Dialogprocessen fortsætter sideløbende med den kommunale lokalplansproces

I løbet af september og oktober starter Københavns Kommune sin lokalplansproces. Der vil fra medio oktober til primo december være en høringsperiode. I høringsperioden afholder Københavns Kommune et borgermøde med deltagelse af de relevante politikere og borgmestre.

Lokalplanen forventes behandlet primo 2009.

Realdanias egen dialogproces fortsætter med de implicerede naboer, kulturinstitutionerne og institutionerne der bruger legepladsen. Intentionen er at dialogprocessen fortsætter frem til husets ibrugtagning i 2013.

 

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf.: 70 11 66 66
Adm. direktør Peter Cederfeld, Realea, tlf.: 70 11 06 06


Fakta om dialogprocessen

Dialogprocessen startede i 2006 med fem dialog- og borgermøder. I 2007 fortsatte møderne med de lokale institutioner.
I 2008 har dialogprocessen bestået af følgende elementer, hvor udvalgte elementer strækker sig frem til efteråret 2008:

 • Udstilling i DAC fra 7. april til 1. november 2008
 • Dialogfelt på hjemmesiden
 • Dialogpostkort
 • Møde med kulturinstitutionerne omkring Bryghusgrunden
 • Dialogmøder med legepladsens brugere. Tre møder i april, maj og juni 2008
 • Borgermøde. Et møde i maj 2008
 • Udstilling på grunden siden primo april 2008
 • Aktiviteter v. U-TURN/Parfyme på grunden, siden maj/juni 2008
 • Aktiviteter i forbindelse med ADD den 16.-18. maj
 • Cafémøder. To møder i juni 2008
 • Byvandringer på og omkring grunden.

Dialogen med brugerne af legepladsen fortsætter under det kommunale høringsforløb.