x

Rem Koolhaas/OMAs Bryghusprojekt i København offentliggjort i dag

Pressemeddelelse 7. april 2008

Et udstillingssted. Et bosted. Et mødested. Et arbejdssted. Et legested. Et opholdssted. Et spisested. En forbindelseslinje, hvor byen møder havnen. Hvor trafikken møder og krydser bygningen. Hvor arbejdet møder fritiden. Hvor mennesker i alle aldre møder hinanden. Det er intentionerne med Bryghusprojektet, der nu er offentliggjort som dispositionsforslag. Projektet består af et multifunktionelt hus med en række udadvendte aktiviteter - primært initieret af Dansk Arkitektur Center/DAC - café og restaurant, boliger, kontorer til Realdania og til udlejning. Hertil kommer et underjordisk P-anlæg.

Udgangspunktet har været at samle en række aktiviteter omkring ét hus, og at dette hus bliver af exceptionel bymæssig og bygningsmæssig kvalitet. Samtidig skal huset samt opholds- og legearealerne bidrage til at skabe mere liv i kvarteret omkring Bryghusgrunden og til at styrke forbindelsen mellem indre by og Københavns havn.

"Det har hele tiden stået øverst på Realdanias ønskeseddel at skabe et multifunktionelt byggeri af exceptionel bymæssig og bygningsmæssig kvalitet. Det mener vi, at vi får med Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA, som arkitekter på opgaven", siger Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov og fortsætter, "København fortjener et hus, der kan styrke forbindelsen mellem byen og havnen, og som rummer mange forskellige aktiviteter, så som boliger, café og restaurant, arbejdspladser, udstillingssted og indbydende lege- og opholdspladser både inde og ud. Derudover har vi gerne villet udfordre os selv i forhold til at gå nye veje i udvælgelsesprocedurer og samarbejdsformer".

En af verdens største arkitekter bag Bryghusprojektet
Det er en af verdens mest indflydelsesrige og internationalt anerkendte arkitekter, hollandske Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA, der har tegnet Realdanias Bryghusprojekt i København.

Rem Koolhaas/OMA er blandt de ledende internationale arkitekter, når det drejer sig om at forene teoretisk praksis med en legesyg, krøllet og dialogorienteret tilgang til arkitektur. Disse kendetegn kommer også til udtryk i tegnestuens tænketank, AMO (det spejlvendte af OMA), hvis arbejde med byplanlægning er karakteriseret ved at spejle arkitekturen i sociologien, teknologien, politikken og medierne.

"Bryghusprojektets program adskiller sig fra gængse dispositionsforslag, hvor de forskellige programdele behandles individuelt. I Bryghusprojektet bliver de forskellige elementer nemlig blandet sammen. Men ikke i en tilfældig orden", siger OMAs chefarkitekt Ellen Van Loon, og fortsætter "Det offentlige program, de bymæssige passager og DAC rækker ind i bygningens hjerte og skaber en bred række muligheder for interaktion mellem de forskellige dele i projektet".

Koolhaas/OMA, der er kendt for en åben tilgang til deres projekter, var blandt de første, der så nye muligheder i at udvikle samarbejdsformen mellem bygherre, arkitekt, entreprenør - og den omgivende by.

Et hus, der skaber liv og mangfoldig færden
Bryghusprojektet er signifikant, fordi det vender front mod byen - og på den måde inviterer byen ned til havnen. En ny plads er planlagt mellem huset og den fredede Materialgård. Denne plads ligger i læ af trafik og vind og er vestvendt, så solen kan gå sin gang. I stedet for den nuværende legeplads, vil der blive anlagt fire legepladser til børn i forskellige aldersgrupper, både i bygningen og flere steder på grunden.

"Det har været fantastisk inspirerende for DAC, sammen med Rem Koolhaas/OMA og Realdania, at skabe forslag til rammerne for det 21. århundredes arkitektur- og byudviklingscenter. Med bryghusprojektet kan man sige, at OMA ikke blot har tegnet en bygning med nye lokaler til DAC, de har også bidraget med overraskende idéer til, hvordan DAC som offentligt center kan bidrage til borgernes brug og oplevelse af det samlede byområde - mellem Metropolzone og Slotsholmen", siger Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center. Han fortsætter: "Samtidig har OMA skabt interne rammer til DAC, som vil sætte en hel ny international standard for, hvordan man som publikum vil blive inddraget i formidlingen af arkitektur og byudvikling. Bryghusprojektet rummer en enestående chance for, at Danmark endelig får et arkitekturcenter af international klasse, som kan matche den danske arkitekturtradition".

En forbedret trafikal dynamik og sammenspil med nabobygningerne
Bryghusgrunden er på nuværende tidspunkt skåret igennem af Ring 2. Denne trafikale åre vil også være der i fremtiden. Huset bygges henover - og under vejen, så trafikken kommer igennem bygningen. Derudover kommer der helt nye passager for cyklister og gående, som er med til at forbedre den trafikale dynamik i området. Huset er også med sin volumen tænkt til at spille sammen med de mange store bygninger i området, eksempelvis Ny Christiansborg, Christians den 4. Bryghus og Det Kongelige Biblioteks "Den Sorte Diamant".

Byggeri der åbner sig - både i materialevalg og i planlægningsprocessen
Bryghusprojektet skal leve op til Realdanias ambition om at vise veje frem også inden for procesudvikling og organisering i byggeriet.

Bryghusprojektet introducerer en ny procedure for udvælgelse af samarbejdspartnere i den danske byggesektor. Valget af arkitekt og bygherrerådgiver er foretaget på baggrund af en åben og fair dialogbaseret udvælgelsesprocedure på et tidligt tidspunkt i forløbet. Det sikrer, at parterne kan bidrage til kvalificering af projektet, før det er endeligt programmeret.

Som led i Bryghusprojektet er der siden 2006 afholdt en række dialog- og borgermøder - både med byens borgere, og med de institutioner, som bruger legepladsen på Bryghusgrunden. Formålet har været at få borgernes og brugernes idéer og input til, hvordan legepladsen og de nye byrum på Bryghusgrunden kan indrettes. Denne borgerinddragelse fortsætter frem til husets ibrugtagning.

I forbindelse med dialogprocessen er der fra april til oktober 2008 en mindre udstilling og præsentation af Bryghusprojektet på DAC. I løbet af 2008 vil der også være en lang række aktiviteter på - og omkring grunden.

Når der skal opføres større byggeri, udarbejder kommunen en lokalplan, der angiver rammer og retningslinjer for byggeriet. Før lokalplanen kan vedtages, skal borgerne høres og have mulighed for at komme med indsigelser.

Med Bryghusprojektet er borgerne efter aftale med Københavns Kommune blevet inddraget før lokalplan-processen - og inden projektet er lagt i helt faste rammer.

Lokalplanen forventes behandlet primo 2009.

Læs mere om Bryghusprojektet på www.bryghusprojektet.dk

Yderligere oplysninger

  • Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf.: 70 11 66 66
  • Adm. direktør Peter Cederfeld, Realea, tlf.: 70 11 06 06