x

Slangen på Bispebjerg Bakke – set med anmelderens øjne

Pressemeddelelse 12. oktober 2015

"En nyfortolkning af det danske boligbyggeri, dengang det var bedst". Sådan beskriver Berlingske Tidendes arkitekturanmelder Torben Weirup boligbebyggelsen Bispebjerg Bakke i det københavnske nordvestkvarter.

"En nyfortolkning af det danske boligbyggeri, dengang det var bedst". Sådan beskriver Berlingske Tidendes arkitekturanmelder Torben Weirup boligbebyggelsen Bispebjerg Bakke i det københavnske nordvestkvarter. En bebyggelse, som for ti år siden blev formgivet af billedkunstneren Bjørn Nørgaard, ud fra et ønske om at genoplive det gode håndværk og den gode kvalitet.

Set i historisk perspektiv er Bispebjerg Bakke både en fortsættelse og en fortolkning af en byggestil, som alle dage har kendetegnet det københavnske nordvestkvarter, der voksede frem i mellem- og efterkrigsårene. Ikke alene var 1950'ernes Nordvest-ejendomme udtryk for solid kvalitet og godt håndværk, tegnet af tidens ypperste arkitekter; de var også avantgarde, og arkitekter fra hele verden kom dengang rejsende til for at besigtige og beundre bygningerne.

Det var denne avantgardistiske byggetradition, som billedkunstneren Bjørn Nørgaard og formanden for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn i 2004 satte sig for at genoplive. Begge havde de en vision om at integrere kunst, arkitektur og håndværk og opføre et smukt og holdbart boligbyggeri i harmoni med omgivelserne og landskabet.

Rækker ud over sin samtid

I 2006 blev visionen til virkelighed i form af 135 eksklusive lejeboliger fordelt på 11 huse, bygget med respekt for omgivelserne og i en kvalitet, der holder - også set med arkitekturanmelder Torben Weirups øjne:

- Bispebjerg Bakke rækker ud over sin samtid. Bebyggelsen var - da etageejendommene i sin tid blev opført - et utroligt moderne og fremsynet boligbyggeri, hvis kvaliteter stadig er uantastede, og Bispebjerg vil som helhed meget snart igen blive et attraktivt boligbyggeri i Hovedstadsområdet. Ved at nyfortolke Bispebjerg lægger Bispebjerg Bakke sig i forlængelse af datidens avantgarde og bidrager til at holde dens kvaliteter levende, siger Torben Weirup og fremhæver også de grønne områder som en betydelig kvalitet ved store dele af boligbyggeriet på Bispebjerg, herunder også Bispebjerg Bakke.

I dialog med de øvrige bygninger
På spørgsmålet om, hvordan Nordvest-stilen konkret kommer til udtryk i bebyggelsen Bispebjerg Bakke, lyder det fra Torben Weirup:

- Nordvest kommer blandt andet til udtryk i det fine murstensarbejde, man eksempelvis møder ved indgangspartier og de store murflader. Også på den måde korresponderer Bispebjerg Bakke med det oprindelige boligbyggeri i området. Uden netop murstensarbejdet havde Bispebjerg Bakke blot været endnu et nybyggeri. Her er det i dialog med den eksisterende bygningsmasse.

Ligesom sine bygningsmæssige forgængere er Bispebjerg Bakke skabt til at være ramme om det gode liv, og selv om byggeriet i høj grad er udsprunget af en kunstnerisk åre, er bygningsværket ifølge Torben Weirup mere et arkitektonisk værk end et kunstværk.

- Trods den skulpturelle udformning er Bispebjerg Bakke ikke et kunstværk. Det tætte samarbejde mellem arkitekt, kunstner og håndværkere har drejet sig om den helt konkrete udformning af byggeriet, der blandt andet er kendetegnet af en svungen form, men samtidig ligger samarbejdet også i forlængelse af et ældre ideal, som Bjørn Nørgaard har stor veneration for - som da middelalderens store katedraler var et samarbejde mellem forskellige erhverv, understreger Torben Weirup.