x

Nu tager pladsen foran Bryghusprojektet form

Pressemeddelelse 20. maj 2015

Der er kommet dæk på kælderen helt op i terrænhøjde, og dermed kan omridset så småt anes af den plads, der skal anlægges foran det storstilede byggeri ved Københavns havnefront.

 

2400 kvadratmeter. Så stor bliver pladsen foran det spektakulære byggeri, som lige nu skyder op på Bryghusgrunden, og når det hele står færdigt i 2017, vil byens borgere og besøgende her kunne boltre sig på bl.a. legepladser og rekreative arealer.

Efter godt syv års forarbejde med ideudvikling, programmering og projektudarbejdelse tog byggeriet på Bryghusgrunden for alvor fart i sommeren 2013, men indtil nu har ingeniører, håndværkere og maskiner mest opholdt sig under jorden. Her har de udgravet og fjernet 82.000 m3 jord for at skabe den 25 meter dybe kældergrube, der skal udgøre fundamentet for Bryghusprojektet og bl.a. gøre plads til et fuldautomatisk parkeringsanlæg. 

Nu er de tykke betonmure omkring kælderen på havnesiden af Christians Brygge færdige, og dermed er kælderen omkranset og vandsikret. Kælderen på den anden side af Christians Brygge, ind mod den historiske Fæstningens Materialgård, er også færdig, og det tyske firma Lödige, som er eksperter i fuldautomatiske parkeringsanlæg, er i gang med at installere maskindele til p-anlægget. Når anlægget er færdigt, samtidig med det øvrige byggeri, vil der være plads til ca. 350 biler fordelt på tre lag.

I løbet af 2015 vil også den store, åbne fodgængerpassage under Christians Brygge være færdig, og det betyder, at Christians Brygge igen kan rettes ud og vende tilbage til sit oprindelige forløb.

Et hus med mange funktioner
Selv om de forbipasserende ved Københavns havnefront i lang tid mest har kunnet betragte et gigantisk hul i jorden, har der dog også være højde på byggeriet. De to elevatortårnene ind imod Fæstningens Materialgård har allerede været over terræn i et stykke tid, og inden længe vil de to elevatortårne på havnesiden af Christians Brygge også vokse over terræn.

Bryghusprojektet skal skabe byliv i bydelen og tiltrække et bredt udsnit af byens borgere - både børn, unge og gamle. Selv huset bliver et hus med mange funktioner og kommer til at rumme boliger, kontorer og spisesteder. Huset får tilmed egen havnepromenade, og i hjertet af bygningen skal Dansk Arkitektur Center bo - med udstillingslokaler, boghandel og café.