x

Man vil jo gerne en by

Undersøgelse

Udgivelsesdato
december 2023

Sideantal
45 sider

Forfatter(e)
Ole Fryd (red.), IGN, Københavns Universitet
Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus
Roland Löwe, DTU Sustain
Karsten Arnbjerg-Nielsen, tidl. DTU Sustain
Anna Lea Eggert, DTU Sustain
Anna Aslaug Lund, IGN, Københavns Universitet
Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus
Soo Jung Ryu, Arkitektskolen Aarhus
Gertrud Jørgensen, IGN, Københavns Universitet

Download

Indsigter fra 19 pilotkommuners arbejde med udvikling af kystbyer i lyset af det stigende havvand

Udfordringer med oversvømmelser fra havet har fået øget opmærksomhed i de senere år. De danske kommuner har fået større myndighedsansvar for kystbeskyttelse og samtidig er havniveaustigninger og stormflod blevet et opmærksomhedspunkt i klimatilpasningen. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan udvalgte danske kommuner aktuelt (2020-2022) arbejder med tilpasning til oversvømmelser fra havet og det stigende havvand. Undersøgelsen er gennemført dels gennem samtaler med repræsentanter fra samtlige 19 kystkommuner involveret i de 18 pilotprojekter, der i årene 2019-2022 har fået støtte fra partnerskabet mellem Miljøministeriet og Realdania, 'Byerne og det stigende havvand'.