x

Kysten nu

Rapport

Udgivelsesdato
januar 2024

Sideantal
41 sider

Forfatter(e)
Ole Fryd (red.), IGN, Københavns Universitet
Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus
Roland Löwe, DTU Sustain
Karsten Arnbjerg-Nielsen, tidl. DTU Sustain
Anna Lea Eggert, DTU Sustain
Anna Aslaug Lund, IGN, Københavns Universitet
Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus
Soo Jung Ryu, Arkitektskolen Aarhus
Gertrud Jørgensen, IGN, Københavns Universitet

Download

Perspektiver på baggrund af 19 kommuners arbejde med kystbyer og stigende havvand

I perioden 2018-2022 har Realdania og Kystdirektoratet indgået partnerskab om projektet Byerne og det stigende havvand. I alt 19 kommuner har modtaget støtte fra partnerskabet til udvikling af pilotprojekter, der relaterer sig til kystbyers tilpasning til oversvømmelser fra havet. 

Sideløbende er der kørt et netværks- og forskningsspor, som haft til formål at bygge bro mellem forskning og praksis, og som samtidig har bidraget til, at forskerne har kunne høste erfaringer på tværs af kommunerne fra deres arbejde med kystbyer og klimaforandringer. Det er der kommet en tværgående opsamlingsrapport ud af, nemlig rapporten ’Man vil jo gerne en by.’

'Kysten nu' følger op på 'Man vil jo gerne en by' ved at udfolde, diskutere, problematisere og konkretisere de fire anbefalinger, der er opstillet i rapporten. Formålet er at sætte nogle tanker i gang hos læseren, og at klæde læseren på til at starte diskussionen om fremtidens kystbyer med fagfæller, kollegaer og  samarbejdspartnere. Rapporten forventes at være særlig relevant for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning og fysisk planlægning i danske kommuner. Det være sig kommunalt ansatte planlæggere og klimamedarbejdere, såvel som de tilknyttede afdelingschefer og rådgivere.