x

Danmark er omgivet af vand - med 7300 km kyststrækning, og de 10 største byer liggende ud til havet eller en fjord. Tidligere vendte mange byer ryggen til havet, men i takt med at industri er rykket ud, er arealerne ud til vandet omdannet til attraktive byudviklingsområder.

Klimaforandringer gør at havet stiger, og vi i fremtiden vil opleve flere storme og stormfloder. Det kolliderer med vores lyst til at bo ved vandet, og beregninger viser, at omkostningerne til skader i forbindelse med oversvømmelser og stormfloder i de største byer vil stige voldsomt i årene fremover.

I partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet støtter vi udviklingen og realiseringen af en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne ved kysten.

De otte udvalgte projekter fra første ansøgningsrunde

Første ansøgningsrunde var målrettet kommuner, der allerede er langt fremme med helhedsløsninger for kystsikring. Der blev i første omgang valgt syv projekter ud, som alle tænker i interessante og innovative løsninger, rummer et bredt spænd af problemstillinger og har stor eksempelværdi for andre. Samtidig har der været dialog med tre andre ansøgere om yderligere kvalificering, og på baggrund af denne dialog blev det i december 2019 besluttet at give støtte til et ottende projekt. De otte projekter er:

Da alle projekter er i udviklings- og modningsfasen, er de angivne projektsummer ikke med realisering inkluderet. 

Læs mere om projekterne i indstillingsnotatet:

Samlet uddybende oversigt over pilotprojekterne (opdateret i august 2020). 

Baggrundsmateriale

Baggrundsmateriale og materiale fra møder og workshops.

Anden ansøgningsrunde

Der kommer en anden ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge om støtte til plan- og procesprojekter. 

Anden ansøgningsrunde vil bygge på erfaringerne fra de første pilotprojekter, og ansøgningsmaterialet er derfor ikke klar endnu. Vi har ikke lagt os fast på tidspunktet for ansøgningsrunden, men forventer det vil være i slutningen af 2020. 

Ansøgningsmaterialet vil blive lagt her på siden, når vi annoncerer anden ansøgningsrunde. Det gør vi via en fælles pressemeddelelse og i Realdanias nyhedsmail.

Læs mere om Realdanias samlede indsats om Byerne og det stigende havvand her: