x

Fredericia er nu sikret mod oversvømmelser fra Lillebælt

Pressemeddelelse 26. januar 2016

Som en af de første kystnære bymidter i Danmark, er Fredericia - i kraft af byudviklingsprojektet FredericiaC - nu blevet sikret mod havvandsstigninger og stormflodshændelser, som følger af de globale klimaforandringer.

Efter ca. halvandet års arbejde er byudviklingsprojektet FredericiaC – Kanalbyen ved Lillebælt nu klar til indvie en 270 meter lang kanal og et landskabeligt dige omkring Fredericias gamle havn, der tilsammen sikrer både den nye bydel og Fredericias historiske bymidte mod havvandsstigninger og stormflodshændelser.

Indvielsen finder sted mandag den 1. februar, hvorefter kanalen og diget er klar til at blive indtaget af sejlere, gående, løbere, skatere, cyklister og alle andre, der har lyst til bruge de nye byrum eller bare nyde livet ved vandet i kanalen og havnen. 

Mere vand i byen uden oversvømmelser

Frederiks Kanal, som den første kanal er døbt, er den første af tre kanaler i FredericiaC, der med inspiration fra historiske byplaner skal udvikle sig til en ny kanalbydel, der trækker Lillebælt helt ind i byen. For at skabe et effektivt værn mod havvandsstigninger, der følger af de globale klimaforandringer, er kanalpromenaderne hævet til min. 2,5 meter over dagligt vande. På den måde kan beboere og virksomheder i FredericiaC få udsigt og adgang til vandet, uden risiko for oversvømmelser.

Se udviklingen af kanalen på halvandet minut i time-lapse video

Omkring bunden af Gl. Havn har FredericiaC skabt et landskabeligt dige, der er bygget sammen med den nordlige kanalpromenade. Toppen af diget er ligeledes 2,5 meter over dagligt vande og siderne er beplantet med træer og buske. Ramper og trapper gør det muligt for gående, cyklister og kørestolsbrugere at komme over digtet og ned til promenaden langs havnen og op på promenaden langs kanalen.

Tilsammen beskytter diget og kanalen Fredericias historiske bymidte og de første etaper af den nye kanalby mod havvandsstigninger og stormflodshændelser.

”Vi har skabt Frederiks Kanal og klimatilpasningen omkring Gl. Havn fra starten af byudviklingen, fordi de både sammen og hver for sig er attraktioner, der er med til at gøre det interessant at investere, bosætte sig eller drive virksomhed i FredericiaC. Det ser ud til at have båret frugt allerede. Det første byggeri ud til kanalen – Frederikshuset – med boliger og kontor er ved at blive opført, og mere end 1.200 interesserede på FredericiaC’s boligliste vidner om, at der er mange, der gerne vil bo i den nye kanalby”, siger Carsten Koch, bestyrelsesformand for FredericiaC.

For parterne bag FredericiaC – Fredericia Kommune og Realdania By & Byg – har det været vigtigt at tænke klimatilpasning sammen med udviklingen af Frederiks Kanal med henblik på at skabe mest muligt værdi for FredericiaC og resten af byen.

”Fredericia har en smuk beliggenhed ud til Lillebælt, men det betyder også, at vi er blandt de kystnære byer i Danmark, der er nødt til at investere i klimatilpasning, hvis vi vil undgå gentagne oversvømmelser af bymidten i fremtiden. Ved at tænke klimatilpasning sammen med udviklingen af Frederiks Kanal opnår vi en række økonomiske, praktiske og miljømæssige fordele, samtidig med at vi skaber grundlaget for at udvikle nye, attraktive boliger og kontorer i FredericiaC, der kan bidrage til at tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen”, siger borgmester Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune.

Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, siger:

”Vi har lagt vægt på, at Frederiks Kanal og klimatilpasningen omkring Gl. Havn udgør et sammenhængende forløb, der fremmer byliv, rekreation, bevægelse og natur i byen. Ved at gennemføre begge dele samtidig, opnår vi også værdi på en række andre planer, bl.a. i form af sikkerhed for nuværende og kommende beboere, øgede ejendomsværdier og ikke mindst øget livskvalitet for alle, der skal bo, arbejde i eller bruge bydelen”.

Fakta om Frederiks Kanal

 • Kanalen er opkaldt efter Fredericias grundlægger Frederik III
 • 270 meter lang
 • 12 meter bred på det bredeste sted og 10 meter bred på det smalleste
 • 2,5 meter dyb
 • Kanalpromenader er hævet med en meter til 2,5 meter over dagligt vande
 • Tre broer krydser kanalen, hvoraf den ene er en vejbro til kørende trafik
 • Arbejdet begyndte juli 2014 og blev afsluttet januar 2016
 • Entreprenør: MT Højgaard 

Fakta om diget omkring Gl. Havn

 • 1 meter højt, dvs. at toppen er 2,5 meter over dagligt vande
 • Arbejdet begyndte marts 2015 og blev afsluttet januar 2016
 • Entreprenør: CJ Anlæg