x

Erfaringer og inspiration fra kickstartprojekter i forstaden

Pressemeddelelse 1. december 2014

De mange muligheder for en bæredygtig udvikling af forstaden er nu samlet i én publikation, som blev udgivet i forbindelse med en opsamlingskonference for kampagnen i Aarhus.

Der var god inspiration at hente på konferencen ’Kickstart forstaden’ d. 24. november, hvor over 100 personer var samlet i Centralværkstedet i Aarhus. Konferencen var en opsamling på et forløb, hvor 7 kommuner har udarbejdet forundersøgelser for at vurdere – og efterprøve – hvad der skal til for at sætte gang i udviklingen i deres forstad.

Alle erfaringerne og anbefalingerne er nu samlet i én publikation:
Kickstart forstaden version 2.0 – Erfaringer fra syv forundersøgelser

Inspirerende oplæg

Syv af kampagnens nøglepersoner præsenterede på konferencen eksempler på projekter og udviklingstendenser i forstaden.

Professor Jens Kvorning kom med eksempler fra ind- og udland på, hvordan offentlige institutioner kan tænkes aktivt ind i byplanerne, for derigennem at bringe liv til området.

Jackie Dingfelder videregav inspiration og erfaringer fra Portland, Oregon, og satte dermed den danske forstadsudvikling i et internationalt perspektiv.
Jackie Dingfelders oplæg (PDF)
Ole Nielsen fra Himmerlands Boligforeningen videregav inspiration og eksempler på, hvordan almene boliger kan tænkes sammen med private boliger.
Ole Nielsens oplæg (PDF)
Christina Schulin-Zeuthen fra Københavns Ejendomme viste et arkitektonisk spændende eksempel på, hvordan man i København har fået opført et privat byggeri med indbyggede kommunale funktioner.
Christina Schulin-Zeuthens oplæg (PDF)
Ole Hjort fra Sadolin & Albæk forklarede, hvordan markedsforhold kan indtænkes tidligt.
Ole Hjorts oplæg (PDF)
Filip Zibrandtsen fra Realdania By fortalte om de mange muligheder, der er, når der skal vælges parkeringsløsninger. Filip Zibrandtsens oplæg (PDF)

Programchef Astrid Bruus Thomsen fortalte om et nyt udviklingsprojekt for udsatte boligområder, der med udgangspunkt i Værebro Park og Vollsmose skal kvalificere arbejdet i denne type områder.
Astrid Bruus' oplæg (PDF)
Boligliv i balance (projektbeskrivelse)