x

Kay Fiskers landsted forvandles

Pressemeddelelse 27. marts 2015

Fra fredeligt landsted til travl byggeplads. Det bliver nu virkeligheden for det landsted i Snekkersten, som arkitekt Kay Fisker tegnede i 1917. Forude venter måneders restaurering og nyindretning.

Skurvogne, containere, byggeskilte og et rend af folk i arbejdstøj bliver om kort tid en del af livet ved det landsted, som Kay Fisker tegnede til pumpefabrikant J.W. Friis i 1917 i Snekkersten. Realdania By & Byg købte landstedet i sommeren 2014, og vinteren over har arkitekter og rådgivere arbejdet med restaureringen fra skrivebordet. Men nu rykker restaureringen ind på gårdspladsen og forvandler i første omgang huset til en byggeplads.

Det er arkitekterne Nebel og Olesen, som sammen med arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Frants Frandsen, står for restaureringen af det smukke hus. Blandt de opgaver, som arkitekterne har været særligt optaget af, er reetableringen af køkkenet, der skal flyttes fra sidefløjen og tilbage på sin oprindelige plads i hovedhuset. Køkkenet fra 1918 er dog for længst forsvundet, og ud over en skitse og et enkelt sort/hvid foto findes intet vidnesbyrd om dets udseende. Arkitekterne har derfor arbejdet på at skabe et helt nyt køkken med moderne bekvemmeligheder men i en udformning, som føjer husets stil og Fiskers intention.

Ud over arbejdet med køkkenet forestår nyindretning af badeværelser, etablering af gulvvarme under de originale fliser, nedrivning af to senere tilførte skorstene, isolering af vægge samt tilbageføring af sidefløjen til garage.

De første, der rykker ind i huset, er dog ikke håndværkere men konservatorer, der skal gennemføre en række mindre undersøgelser af husets overflader for at fastslå dets oprindelige farver og karakter. På baggrund af dette arbejde skal malere, murere og tømrere senere istandsætte huset.

Den sidste forvandling sker til efteråret, når håndværkerne rykker ud, og det færdige hus står tilbage for at kunne byde en ny familie og en ny fremtid velkommen. Interesserede skal dog ikke snydes for et kig indenfor, og traditionen tro åbner Realdania Byg dørene og byder alle indenfor, inden huset tages i brug - men mere om det senere.