x

Fremtidens typehus er miljøvenligt hele vejen rundt

Pressemeddelelse 13. juni 2012

Et storstilet eksperiment i Nyborg skal bane vejen for fremtidens CO2-venlige typehus. Realdania Byg står bag og søsætter nu de sidste to husbyggerier i projektet 'Fremtidens typehus - CO2 eksperimentariet i Nyborg'.

Først handlede alt om at sænke energiforbruget i boligen. For at mindske udledningen af de drivhusgasser, der skaber klimaforandringer - med CO2 som den helt store synder. Og vi kom langt. Men forbruget af energi i husene er kun ét kapitel i historien om, hvordan vi skaber boliger, der ikke medfører klimapåvirkninger.

"Samfundet er optaget af klimaforandringer og af at finde måder at mindske vores bidrag til dem på. Vores boliger står for markante dele af CO2-udledningen. Fra den måde, hvorpå vi bygger dem, bor i dem og passer dem. Der forskes på livet løs for at finde løsninger, og der er ikke nogen tvivl om, at det er et kompliceret regnestykke med mange, mange faktorer. Nu prøver vi at gøre det mere konkret. Med seks huse, der hver vil stille skarpt på og samle de bedste erfaringer, så vi samlet kan udvikle fremtidens typehus, der sætter et væsentligt lavere CO2-fodaftryk end i dag", siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Et eksperimentarium
Realdania Byg opfører i det kommende år seks nabohuse i Nyborg, der hver især skal bidrage til at konkretisere de mange udfordringer, boligejeren står overfor, når der skal tænkes reduktion af CO2-fodaftryk i forhold til vores boliger. Det er nemlig ikke kun den energi, vi bruger i husene til varme og varmt vand, der er en udfordring. Også opførelsen, vedligeholdelsen og de løbende ændringer, vi laver på huset, sætter markante fodaftryk, når vi taler CO2-udledning.

Målet med de fem første eksperimenter i naboejendommene i Nyborg er at finde måder at reducere CO2-udledning på i specifikke faser og elementer, som ikke tidligere er undersøgt tilsvarende grundigt og enkeltvist.

Målet i det sidste projekt er at give et samlet kommercielt bud på at sikre det mindst mulige CO2-fodaftryk i et typehus. Det skal ske ved at indsamle og lære af resultaterne fra de fem første huse i Nyborg. Her vil de opnåede CO2-besparelser blive nøje afvejet i forhold til effekt og pris, så man populært sagt ved, hvad det har kostet at spare et kilo CO2 i hvert af de enkelte tilfælde; dvs. ved brug af genbrugsbyggematerialer, sparet vedligehold, længere levetid, eller ved at man som bruger har vist omtanke. Alle disse erfaringer vil blive udmøntet i et optimalt CO2-reduceret typehus, til samme økonomi som er standard i dag.

"Vi kan godt forstå, at mange boligejere synes, at der er langt fra klimaforandringer til deres hverdag. Og branchen er presset af at levere det, der efterspørges. Vores håb er, at konkrete eksempler kan være med til at bygge bro mellem forskning og virkelighed - mellem producenter og boligejere. Der er brug for begge dele for at komme videre", siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Oplev det selv
Både under og efter opførelsen vil husene blive åbnet for offentligheden, så alle har mulighed for at se resultaterne tæt på. Det ventes at ske første gang, når det første hus, Upcycle House, står færdigt i efteråret 2012.

For yderligere oplysninger kontakt

  • Peter Cederfeld, adm. direktør Realdania Byg, e-mail: pc@rdbyg.dk  tlf.: 7011 0606
  • Jørgen Søndermark, Projektleder Realdania Byg, e-mail: jso@rdbyg.dk tlf.: 3288 5265

FAKTA
Energieksperimentet i Nyborg består af seks delprojekter, der tilsammen vil tilbyde et nuanceret og lærerigt blik på muligheder, løsninger og nødvendigheder for reduktion af enfamiliehusets samlede CO2-udledning.

HUS 1: Upcycle House vil kigge på den CO2, som udledes, når vi bygger huse. Projektet vil se på, hvor langt man kan nå med genbrug. Derfor skal projektet finde og udvikle processer, så skrald eller ubrugelige produkter kan omdannes og genanvendes til nye byggematerialer med en højere brugsværdi, således at der - samlet set - forbruges mindre, når vi bygger huse.

HUS 2 og 3: Det vedligeholdelsesfri hus er to eksempelprojekter, der vil kigge på at begrænse CO2-udledningen i forbindelse med vedligeholdelsen og levetiden af vores huse. Det ene skal samle og vise kendte og klassiske byggematerialer og metoder, det andet skal anvende den nyeste viden og teknik. Det vedligeholdelsesfri hus har to mål; dels at man som ejer ikke skal røre huset i en periode på mindst 50 år; det vil sige reelt vedligeholdelsesfrit, og dels at huset opnår en lang levetid på 150 år.

Hus 4: Det Foranderlige Hus er et udviklingsprojekt, der vil interessere sig for at begrænse CO2-udledning i forbindelse med forandringer af vores huse, som er forårsaget af skift i æstetik, funktionelle behov eller teknologisk udvikling. Projektet vil afdække og søge at finde løsninger på en række af de forandringer, der typisk opstår, mens vi bor i husene.

HUS 5: Kvotehuset vil interessere sig for at begrænse CO2-udledningen i forbindelse med den løbende brug af huset. Kvotehuset skal undersøge brugeradfærdens indflydelse på energiforbrug i en ejendoms driftsfase. Som redskaber anvendes gennemtænkt arkitektur, intelligent teknologi samt en max kvote for samlet CO2-udledning.

HUS 6: MiniCO2 typehuset vil give et samlet bud på at sikre det mindst opnåelige CO2-fodaftryk i et typehus. Det skal ske ved at indsamle og lære af resultater og erfaringer fra Nyborg-projektets fem forudgående eksperimenter. Her vil de opnåede CO2-reduktioner blive nøje afvejet i forhold til effekt og pris, set i et helhedsbillede på tværs af anlæg, drift og vedligehold. Og endelig vil de blive udmøntet i et optimalt CO2-reduceret typehus, til samme økonomi som er standard i dag.

Læs mere om MiniCO2 husene