x

Omhyggelighed betaler sig

Pressemeddelelse 23. januar 2015

God byggeskik, sunde løsninger, robuste detaljer og stolte håndværkstraditioner er fundamentet for husets vedligeholdelsesfrihed og lange levetid.

"En ny Realdania rapport viser, at huse udført med en vis omhyggelighed holder længere, og folk holder mere af dem. De holder også længere, fordi vi passer bedre på dem. Det er vigtigt, at vi former rummene, vi er i, ordentligt, for det påvirker direkte den måde, vi er på over for hinanden. Laver vi devaluerede, tomme og flade bygninger, bliver vi devaluerede, tomme og flade mennesker".

Udtalelsen kommer fra professor Christoffer Harlang, der er leder af afdelingen for kulturarv, restaurering og transformation på Arkitektskolen i København, og udtalelsen indgik i den artikel, som fornyelig kunne læses i dagbladet Politiken under overskriften "Nye arkitekter vil hellere restaurere end at bygge nyt".

Og netop et hus, der holder længere, er omdrejningspunktet i den Realdania Byg-rapport, som for nylig blev udgivet om Det vedligeholdelsesfri Hus, et af de seks MiniCO2 Huse, som Realdania Byg har opført på en grund i udkanten af Nyborg.

 

Bygget på stolte håndværkstraditioner

På hver sin måde viser de seks huse, hvordan det kan lade sig gøre at reducere ressourceforbruget og dermed begrænse C02-udledningen i hele parcelhusets levetid - fra det opføres, til det nedrives. Alle huse er opført til samme pris som et almindeligt parcelhus.

Et af dem er Det vedligeholdelsesfri Hus - Tradition. Det skal ikke vedligeholdes i de første 50 år, og det er bygget til en levetid på minimum 150 år.

God byggeskik, sunde løsninger, robuste detaljer og stolte håndværkstraditioner er fundamentet for husets vedligeholdelsesfrihed og lange levetid. Med andre ord: Huset er opført i en arkitektur, der holder, og som giver husets beboere rige rumlige oplevelser flere generationer frem. Huset viderefører det bedste fra den danske byggetradition, men giver samtidig plads til, at en ny bygningskultur og nye teknologier kan komme i spil.