x

Pressemeddelelse: Oplev fremtidens parcelhus

Pressemeddelelse 13. juni 2014

Mange af byggebranchens største navne og frontløbere er nu klar med et samlet bud på fremtidens parcelhus: Det er bygget af skrald og genbrug, skal ikke vedligeholdes, kan tilpasses familiens skiftende behov og hjælper med at holde styr på forbruget af energi. Realdania Byg og de mange aktører i projektet åbner nu dørene til åbent hus i det netop færdiggjorte byggeeksperiment, MINICO2 HUSENE, der baner vejen for fremtidens CO2-venlige typehus. Det sker lørdag og søndag den 21. og 22. juni kl. 11 - 14 på Steensager 2-10 i Nyborg. Men også i de kommende måneder vil det være muligt at kigge forbi og lade sig inspirere af de mange ideer.

Samfundet har længe været optaget af at sænke det løbende energiforbrug i boligen. Men forbruget af energi i husene er kun én brik i spillet om, hvordan vi mindsker udledningen af de drivhusgasser, der skaber klimaforandringer - med CO2 som den helt store synder. Også opførelsen af byggeriet, vedligeholdet og de løbende ændringer, vi laver på huset, sætter markante fodaftryk og bidrager således betydeligt til de 40 procent af landets samlede  CO2-udledning, som byggeriet står for.

"Vi har ønsket at gøre en højaktuel og vigtige samfundsudfordring i forhold til klimaforandringer konkret. Med seks huse, der hver stiller skarpt på og samler de bedste erfaringer i forhold til at mindske CO2-udledning fra vores boliger, så boligejeren i dag kan få 'fremtidens typehus' med et væsentligt lavere CO2-fodaftryk end før, uden at det koster ekstra. Vi er glade for den store brancheopbakning og de mange kreative ideer, der er kommet frem i løbet af projektet og er glade for, at vi nu kan byde offentligheden og branchen inden for til at se de konkrete resultater," siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Et eksperiment med seks huse

 Både landets største og mindre arkitektfirmaer, entreprenører og typehusfirmaer har været med til at udvikle og opføre de seks nabohuse i Nyborg, der hver især giver konkrete og kreative bud på løsninger på reduktion af CO2-fodaftryk i forhold til vores boliger. Listen over medvirkende er lang og tæller både store veletablerede og små nyere virksomheder - fra velkendte navne som HENNING LARSEN ARCHITECTS, GXN, ARKITEMA ARCHITECTS og Statens Byggeforskningsinstitut til spændende nyere navne som Pluskontoret, Lendager Arkitekter, Leth&Gori, og typehusfirmaet Benèe, der vandt den indbudte konkurrence om at bygge det hus, der samler projektet.

De fem første huse er opført som eksperimenter, der undersøger måder at reducere CO2-udledningen på i specifikke faser af et hus liv. Dette er ikke tidligere undersøgt tilsvarende grundigt og enkeltvist.

I det sidste hus er der givet et samlet kommercielt bud på at sikre det mindst mulige CO2-fodaftryk i et typehus, og resultatet er bemærkelsesværdige 45 % reduktion af CO2-fodaftrykket. Det er sket ved at indsamle og lære af resultaterne fra de fem første huse i Nyborg. Her er de opnåede CO2-besparelser blevet nøje overvejet og balanceret i forhold til effekt, pris og øvrige gevinster. Man har populært sagt plukket de lavest hængende frugter i hvert af de enkelte tilfælde; dvs. ved brug af genbrugsbyggematerialer, sparet vedligehold, længere levetid, og ved at man som bruger kan vise omtanke.

Samlet er alle disse erfaringer udmøntet i et optimalt CO2-reduceret typehus, til samme økonomi som er standard i dag. MiniCO2 Typehuset er opført af typehusfirmaet Benée Huse. Firmaet har allerede sat huset i kataloget, og vil fremadrettet tilbyde dette og lign. CO2-reducerede huse til boligejeren.

Det samlede projekt holdes åbent for offentligheden

 • Tid:   Lørdag og søndag den 21. og 22. juni kl. 11 -14
• Sted:  Steensager 2-10, 5800 Nyborg

Desuden er det alle dage frem til første september muligt på egen hånd at kigge forbi husene, der ligger let tilgængeligt midt i landet kun 2 minutter fra motorvejen. En udendørs plancheudstilling med filmklip bistår oplevelsen.

Vil man indenfor, er der alle søndage fra den 29. juni og til og med den 31. august adgang til alle seks huse fra kl. 13-15.

For de særligt interesserede er der også mulighed for at tilmelde sig faglige rundvisninger på www.realdaniabyg.dk/arrangementer

Alle er velkomne og deltagelse i alle aktiviteter, også rundvisninger, er gratis.

For yderligere oplysninger kontakt

Peter Cederfeld, adm. direktør Realdania Byg, e-mail: pc@rdbyg.dk, tlf.: 7011 0606
Jørgen Søndermark, Projektleder Realdania Byg, e-mail: jso@rdbyg.dk, tlf.: 3288 5265

FAKTA
Om arrangementet
Åbent hus i projektet MiniCO2 Husene. Mød rådgiverne og entreprenørerne, hør om projekterne og se udvalgte modeller og materialer samt de seks huse, der aktivt forholder sig til nutidens klimaudfordringer og giver bud på 'fremtidens parcelhus' og dets byggesten.

• Tid:   Lørdag og søndag den 21. og 22. juni kl. 11 -14
• Sted:  Steensager 2-10, 5800 Nyborg

Alle dage frem til første september vil det være muligt på egen hånd at kigge forbi husene, der ligger let tilgængeligt midt i landet kun 2 minutter fra motorvejen. En udendørs plancheudstilling med filmklip bistår oplevelsen.

Vil man indenfor, er der alle søndage fra den 29. juni og til og med den 31. august adgang til alle seks huse fra kl. 13-15.

For de særligt interesserede er der også mulighed for at tilmelde sig faglige rundvisninger på www.realdaniabyg.dk/arrangementer

Alle er velkomne og deltagelse i alle aktiviteter, også rundvisninger, er gratis.

Om projektet
Energieksperimentet i Nyborg består af seks delprojekter, der tilsammen tilbyder et nuanceret og lærerigt blik på muligheder, løsninger og nødvendigheder for reduktion af enfamiliehusets samlede CO2-udledning. Projektet følges af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), der beregner og dokumenterer projekternes CO2-besparelser sammenlignet med et tilsvarende almindeligt hus - kaldet referencehuset.

HUS 1: Upcycle House har kigget på den CO2, som udledes, når vi bygger huse. Projektet har set på, hvor langt man kan nå med genbrug. Derfor har projektet fundet og udviklet processer, hvor skrald eller ubrugelige produkter omdannes og genanvendes til nye byggematerialer med en højere brugsværdi, men med mindre 'bundet' energi end traditionelle byggematerialer. Således vil der - samlet set - forbruges færre råstoffer, mindre energi og udledes mindre CO2, når vi bygger huse som Upcycle House. Beregninger foretaget af SBI viser besparelsespotentiale på CO2 på ikke mindre end 86 % i opførelsesfasen.

HUS 2 og 3: De Vedligeholdelsesfri Huse er to eksempelprojekter, der har kigget på to ting: Dels at begrænse CO2-udledningen i forbindelse med de materialer, der bruges til vedligeholdelse, og dels på at øge husets forventede levetid, så man får 'mere gavn' af den CO2, som er bundet i konstruktionen, ved at man kan udskyde eller helt spare at bygge et nyt hus. Det ene projekt har samlet og vist kendte og klassiske byggematerialer og metoder, det andet har anvendt ny viden og teknik. De vedligeholdelsesfri huse har to mål; dels at man som ejer ikke skal røre huset i en periode på mindst 50 år; det vil sige reelt vedligeholdelsesfrit, og dels at huset opnår en lang levetid på 150 år. SBI's beregninger viser bl.a., at CO2-udledningen fra vedligeholdet kan sænkes med op mod
30 % i husets levetid, og at den længere levetid samlet betyder at den årlige CO2-udledning mindskes med 50 %. Det sidste skyldes, at den CO2-tunge del - konstruktionen - fordeler sig ud over flere år, idet huset ventes at holde mindst 30 år længere, end det er standard i dag.

Hus 4: Det Foranderlige Hus er et udviklingsprojekt, der har interesseret sig for at begrænse CO2-udledning i forbindelse med de forandringer af vores huse, som er forårsaget af skift i æstetik, funktionelle behov eller teknologisk udvikling. Projektet har afdækket og søgt at finde løsninger på en række af de forandringer, der typisk opstår, mens vi bor i husene. Beregninger foretaget af SBI viser et besparelsespotentiale på CO2-udledning på 50 % og 100 % på de tre typiske forandringer, der foretages i et hus levetid: Ændring af værelsesantal og størrelser, flytning af køkken og udbygning med 50 m2. Huset er bygget fleksibelt, så husets beboere kan forandre huset 'gratis' i forhold til CO2-udledning. Det betyder, at jo oftere de gør det, desto større bliver den sparede effekt.

HUS 5: Kvotehuset har interesseret sig for at begrænse CO2-udledningen i forbindelse med den løbende brug af huset. Kvotehuset har undersøgt brugeradfærdens indflydelse på det samlede energiforbrug i en ejendoms driftsfase - som noget særligt inddrages også den el, der bruges i husholdningen. Det indgår ellers aldrig i bygningsberegninger. Som redskaber i forhold til at begrænse CO2-udledningen gennem det løbende forbrug af energi er anvendt gennemtænkt arkitektur, intelligent teknologi samt en max kvote for samlet CO2-udledning. Beregninger foretaget af SBI viser, at det er muligt at mindske CO2-udledningen fra elforbruget minimum 40 %, alene ved at bistå forbrugerne til mere hensigtsmæssig adfærd gennem synliggørelse af forbrug.

HUS 6: MiniCO2 Typehuset giver et samlet bud på at sikre det mindst opnåelige CO2-fodaftryk i et typehus. Det er sket ved at indsamle og lære af resultater og erfaringer fra Nyborg-projektets fem forudgående eksperimenter. Her er de opnåede CO2-reduktioner blevet nøje afvejet i forhold til effekt og pris, set i et helhedsbillede på tværs af anlæg, drift og vedligehold. Og endelig er de udmøntet i et optimalt CO2-reduceret typehus, til samme økonomi som er standard i dag. SBI's beregninger viser umiddelbart, at CO2-udledningen i forbindelse med konstruktionen er reduceret med 40 %. Effekterne for vedligehold, levetid og løbende energiforbrug vil blive evalueret i den kommende fase.

Projektets hovednavne:

Upcycle House
Bygherre:   REALDANIA BYG A/S
Arkitekt:    LENDAGER ARKITEKTER
Ingeniør:   MOE
Entreprenør:  EGEN VINDING OG DATTER, MAKVÄRKET
Videnspartnere:  STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AAU, URETEK 
    FUNDERING, GAMLE MURSTEN, MUNCHOLM, BLEILE 
    KORK, RICHLITE, HOMATERM, HISBALIT

Det Vedligeholdelsesfri Hus - tradition
Bygherre:   REALDANIA BYG A/S
Arkitekt:   LETH & GORI
Ingeniør:   BURO HAPPOLD ApS
Entreprenør:  EBBE BERNTH MURER & TØMRER
Konsulent:   TEKNOLOGISK INSTITUT, MURVÆRK, BYGGERI OG ANLÆG
Videnspartnere:  STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AAU, DANSKE
   TEGL, NINI LEIMAND, KADK - INSTITUT 2

Det Vedligeholdelsesfri Hus - fornyelse
Bygherre:   REALDANIA BYG A/S
Arkitekt:   ARKITEMA ARCHITECTS
Ingeniør:   SLOTH MØLLER
Entreprenør:  ENEMÆRKE & PETERSEN A/S
Konsulent:   TEKNOLOGISK INSTITUT, MURVÆRK, BYGGERI OG ANLÆG
Videnspartnere:  STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AAU

Det Foranderlige Hus
Bygherre:  REALDANIA BYG A/S
Arkitekt:   HENNING LARSEN ARCHITECTS, GXN
Ingeniør:   ANDERS CHRISTENSEN
Entreprenør:  BENÉE HUSE
Videnspartnere:  STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT, AAU, KEBONY,
   HTH, YTONG


Kvotehuset

Bygherre:  REALDANIA BYG A/S
Arkitekt:   PLUSKONTORET ARKITEKTER
Ingeniør:   MOE
Antropolog:   ALEXANDRAINSTITUTTET
Entreprenør:  MURERMESTRENE THOMAS HANS
Videnspartnere:  STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AAU, ZENSE
   TECHNOLOGY

MiniCO2 Typehuset
Bygherre:  REALDANIA BYG A/S
Arkitekt:   LUPLAU & POULSEN
Ingeniør:   TRICONSULT
Bygherrerådgiver:  KUBEN MANAGEMENT
Entreprenør:  BENÉE HUSE
Videnspartnere:  STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AAU,
ZENSE TECHNOLOGY, YTONG, DERBIGUM, INVENTILATE,
ECOLAB, LOOP