x

Utraditionelt spadestik på fremtidens parcelhus

Pressemeddelelse 7. februar 2013

I dag tages første spadestik til opførelsen af fremtidens parcelhus. Det sker overraskende med en vinkelsliber i en lade i Ringsted - langt fra den grund i Nyborg, hvor Realdania Byg det kommende år gennemfører det storstilede eksperiment, MiniCO2-husene, der skal bane vejen for fremtidens CO2-venlige typehus.

"Det er sådan set en sjov historie i sig selv. Normalt er rækkefølgen klar - man graver et hul i jorden, støber et fundament og bygger så huset oven på. Sådan bliver det ikke med dette hus. Det meste bygges allerede nu i EVD Ejendommes bygninger i Ringsted, længe før der er lagt fundamenter i Nyborg, og vil ankomme til grunden som store moduler. Men det er også en vigtig historie, fordi vi nu tager et afgørende skridt i retning af konkrete løsninger på, hvordan vi kan mindske det CO2 aftryk betydeligt, som boliger står for, og dermed bidrage til løsninger på de samfundsmæssige klimaudfordringer", siger projektleder i Realdania Byg Jørgen Søndermark.

Nyt liv til genbrug
Upcycle House er navnet på dette første hus i rækken af de seks, der skal opføres i projektet. Det opføres som en showcase, der skal udvikle en spirende tendens og tjene som inspiration for både den brede befolkning og for fagfolk og producenter.

Upcycling handler kort sagt om at give brugte produkter og affaldsmaterialer nyt liv og bruge dem i nye, mere værdifulde sammenhænge, så der i det store miljømæssige og økonomiske perspektiv produceres mindre og spares udledning af CO2, og så vi udnytter vores ressourcer på en mere bæredygtig måde.

Basismaterialet i det kommende Upcycle House er skibscontainere, som kendes fra havne og fragtskibe, og som i dag bruges til stort set al godstransport i verden. Og det er dem, der i dag får første spadestik i form af vinkelsliberen. De bliver første skridt i transformationen fra overflødigt materiale til bærende konstruktion i det kommende hus, der er tegnet af Lendager Arkitekter.

Et eksperiment med seks huse
Realdania Byg opfører Upcycle House og fem øvrige nabohuse i det kommende år i Nyborg. De bliver hver i sær konkrete eksempler på, hvordan både byggebranchen og den enkelte husejer kan mindske parcelhusets CO2 aftryk betydeligt og således bidrage til løsninger på de samfundsmæssige klimaudfordringer.

Vi er blevet dygtige til at begrænse opvarmning og dermed CO2 udledning fra afbrænding af fossile energikilder, men CO2 udledes f.eks. også i forbindelse med materialeforbruget
i husene, både når de bygges og når de bygges om og vedligeholdes. Realdania Bygs eksperiment i Nyborg skal derfor afsløre disse andre kilder til CO2 udledning i byggeriet, og ikke mindst pege på måder at sikre mærkbare reduktioner.

Målet er at give et samlet kommercielt bud på at sikre det mindst mulige CO2-fodaftryk i et typehus. Det skal ske ved både at gå i dybden med en række udvalgte temaer i byggeriet, og ved at indsamle og lære af resultaterne. I hvert af de seks huse vil den opnåede CO2-besparelse blive nøje afvejet i forhold til effekt og pris, så man populært sagt ved, hvad det har kostet at spare et kilo CO2 i hvert af de enkelte tilfælde. Afslutningsvis bliver erfaringerne udmøntet i et optimalt CO2-reduceret typehus, til samme økonomi som er standard i dag.

De foreløbige beregninger tyder på, at det er muligt at reducere den CO2, som udledes i forbindelse med opførelsen af et typehus, med op til 75%!

Oplev det selv 
Både under og efter opførelsen vil husene blive åbnet for offentligheden, så alle har mulighed for at se resultaterne tæt på. Det ventes at ske første gang, når det første hus, Upcycle House, står færdigt inden sommerferien 2013.

Bæredygtighed - kom godt fra start
Byggecentrum udbyder et kursus med fokus på, bæredygtighed og Upcycle House, hvor arkitekt Anders Lendager og Jørgen Søndermark deltager.

For yderligere oplysninger kontakt
Peter Cederfeld, Adm. direktør Realdania Byg, e-mail: pc@rdbyg.dk, tlf.: 7011 0606

Jørgen Søndermark, Projektleder Realdania Byg, e-mail: jso@rdbyg.dk, tlf.: 3288 5265