x

Vang Pier indvies af transportministeren

Pressemeddelelse 22. august 2011


Den 24. august kommer transportminister Hans Christian Schmidt til Bornholm
for at være med, når Vang Pier officielt indvies til fritids- og
friluftsaktiviteter.


Vang Pier ligger på den bornholmske nordvestkyst og blev i sin tid bygget til udskibning af granit. De seneste måneder er pieren blevet forstærket og profilet sænket, så horisonten igen kan ses ubrudt fra kysten.

 

Dækmolen har længe været et attraktivt sted for lystfiskere, selvom det ikke har været let at færdes på klippeblokkene. Nu kan alle spadsere på molen og opleve den unikke nordbornholmske klippekyst set fra havet med udsyn til de små fiskerlejer Teglkås og Helligpeder mod syd og Vang, Hammershus og Hammerknuden mod nord. Der er også mulighed for at tage en dukkert i Østersøen fra den lille strand eller prøve 1-3 meter vipperne, der er opsat hvor de store fragtskibe i sin tid lagde til. Dykkere kan opleve den fantastiske klippekyst herfra, og mindre både og kajakker behøver ikke længere at sejle udenom pieren, men kan passere tæt på land under brofæstet og benytte det lille anløbssted.

 

Omdannelsen af Vang Pier er første etape i projektet ”Nyt liv i Vang granitbrud”, der gennemføres som led i projektsamarbejdet Mulighedernes Land med Realdania. Med projektet omdannes et større tidligere granitbrydningsområde til et nyt friluftsområde på Bornholm. Projektet er kommet i stand takket være et eksemplarisk samarbejde mellem NCC Roads A/S og Bornholms Regionskommune i forbindelse med afviklingen af brydningen i området, der kunne være fortsat nogle år endnu.

 

Pieren, der nu danner rammer om nye friluftsoplevelser på Bornholm, blev etableret tilbage i 1985. Det var Trafikministeriet, nu Transportministeriet, der i sin tid gav tilladelse til etablering af Vang Pier og den efterfølgende dækmole. Senest har Transportministeriet støttet et ønske fra et politisk flertal på Bornholm om at bibeholde Vang Pier til rekreative formål.

 

Områdechef i NCC Roads A/S, Christina Dideriksen, glæder sig over, at samarbejdet med Bornholms Regionskommune i forbindelse med overtagelsen har gjort det muligt at bibeholde Vang Pier som en del af det kulturlandskab, der også fremover vil kunne opleves, og som har klare referencer til den granitbrydning, der har pågået i området gennem rigtig mange år.

 

Karen Skou, projektleder i Realdania siger: ”Omdannelsen af granitbruddet og Vang Pier til et attraktivt friluftsområde for både bornholmere og turister er et rigtig godt eksempel på, hvordan en stedbunden kvalitet kan udvikles og bruges på en ny måde. Desuden er det et positivt træk ved projektet, at en privat partner som NCC har valgt at gå ind i det, og dermed - med Realdanias og kommunens øvrige støtte - har sikret, at der kan udvikles et meget attraktivt friluftområde.”    

 

Borgmester Winni Grosbøll er overbevist om, at beslutningen om at bevare Vang Pier til fritids- og friluftsliv var den rette: ”Det glæder mig utroligt meget, at vi nu har første etape klar og snart kan give bornholmere og besøgende en mulighed for at færdes i det tidligere granitbrud Ringebakkerne, der er et af de smukkeste områder på vores ø. Så stor tak til myndigheder, NCC og Realdania for et meget konstruktivt samarbejde med os.”

 

Program for indvielsen:

16:15          Ministeren m.fl. sejler til Vang Pier fra Hammerhavn (hvis vejret tillader)

16:30          Åbningstale ved borgmester Winni Grosbøll

16:40          Tilbageblik ved områdechef NCC Roads A/S Christina Dideriksen

16:50          Perspektivering ved Karen Skou, Realdanias projektleder på Mulighedernes Land

17:00          Transportminister Hans Christian Schmidt har det sidste ord og klipper snore. Vang Pier er officielt åbnet for offentligheden

 

 

Fakta om Mulighedernes Land

Projektet ”Nyt liv i Vang granitbrud” indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land – et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Formålet med Mulighedernes Land projekterne er at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer der kan styrke rekreation, bosætning og turisme. Læs mere på www.mulighedernesland.dk.