x

Effektevaluering af investeringer i kystbyers byggede miljø

Rapport

Udgivelsesdato
31. marts 2016

Sideantal
97 sider

Forfatter(e)
Malik Bramsen, Katrine Ellersgaard og Kristian Kolstrup

Download

I de seneste år har der været fokus på at kvalitetsudvikle og skabe vækst i dansk kystturisme. Der er landet over udarbejdet turismepotentialeplaner, destinationsplaner og kyststrategier, som over de kommende år forventes at udmønte sig i projekter, der vil styrke turismen i kystbyerne.

Formålet med analysen er at se nærmere på, hvilke effekter investeringerne i det byggede miljø har for kystbyerne.

Du kan finde et uddrag af analysen her:

Effekter af investeringer i kystbyers miljø