x

Sundhed står højt på manges danskeres dagsorden: Sund kost, motion, legetøj uden farlige stoffer og cremer uden kemi. Mange er dog ikke klar over, at vores huses indeklima også har stor indflydelse på vores sundhed. Da vi i gennemsnit opholder os 80-90 % af tiden indendørs og typisk 16 timer i døgnet i vores bolig, er det vigtigt for vores sundhed og livskvalitet, at indeklimaet i boligen er godt.

Samtidig bor 65 % af de danske boligejere i ældre boliger, særligt fra før 1980, hvor andre krav til for eksempel isolering var gældende. Boligerne kan have udfordringer med dårligt indeklima, uden at husenes beboere ved det, og derfor handler de ikke derefter. Samtidig står mange af disse boliger over for en renovering i de kommende år.

Med projektet "Sunde Boliger Renovering" ønsker Realdania By & Byg at undersøge, hvilke indeklimaløsninger der giver mest sundhed for pengene. Målet er at inspirere danske boligejere til, hvordan de kan sikre sig et sundere indeklima for deres familie. 

1:1 eksperiment om indeklima

3 huse
Indeklimaet i boligen, afhænger i høj grad af boligens alder. Derfor har Realdania By & Byg købt tre ældre og tidstypiske huse i Randers, hvor indeklimaløsninger testes: en bungalow fra 1937, en murermestervilla fra 1953 og et parcelhus fra 1962. Hver især repræsenterer de nogle af de udfordringer, som typisk ses i huse fra denne periode, og som påvirker husenes indeklima.

3 familier
Indeklimaet afhænger derudover af vores adfærd i boligen. Derfor flytter tre familier ind i husene, hvor de skal bo til leje de næste to-tre år. Ud over indeklimamålinger i husene, vil familiernes vaner, adfærd og subjektive oplevelser af indeklimaets indgå i projektet.

Målinger og indeklimaforbedringer
Igennem en sæson måles boligernes aktuelle indeklimatilstand (for eksempel skimmelsporer, temperaturforhold, luftskifte og partikelforurening). Herefter gennemføres indeklimarenoveringen af husene, og husenes indeklima måles igen i løbet af endnu sæson. Når der på denne måde er indsamlet data før og efter indeklimaforbedringerne, vil det være muligt at se, om der skabes den forventede forskel og dermed at få afprøvet, hvilke løsninger der mest effektivt formår at forbedre indeklimaet.

Hvad er et sundt indeklima?

Nyeste forskning fra blandt andet forskningscenteret CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) viser, at et sundt indeklima ikke kun er et spørgsmål om at undgå træk, fugt og skimmelsvamp.

Vores egen adfærd i boligen - fx madlavning, brug af stearinlys og brændeovn – kan give sundhedsskadelig partikelforurening i vores bolig, og afdampning af kemikalier fra fx byggematerialer, møbler og rengøringsmidler medvirker også til et dårligt indeklima. Dette mere usynlige indeklima er samtidig også det farligste for helbredet. Derfor retter projektet sig især mod dette.

Nyeste forskning anvendes

Realdania By & Byg afsluttede i sommeren 2018 et innovativt og eksperimenterende nybyggeri ”Sunde Boliger” i Holstebro, hvor nyeste forskning indenfor indeklima blev afprøvet i praksis. En række indeklimaløsninger blev testet og målt, og de mange resultater og metoder fra nybyggeriet bliver overført til det eksisterende byggeri via projektet ”Sunde Boliger – Renovering”. 

Sundhed som udgangspunkt og energibesparelser som sidegevinst

I mange ældre huse vil indeklimarenoveringen ikke bare skabe et bedre indeklima, men også have den positive sidegevinst at reducere energiforbruget.

Knap 65 % af enfamiliehusene i Danmark er opført før 1980 (svarende til 740.000 huse) og dermed uden at leve op til de første energikrav, som blev indført i BR79. Kuldebroer giver skimmelvækst, utætte vinduer skaber træk og fodkulde, og manuel ventilation med åbne vinduer er ofte for utilstrækkeligt, så der opstår luftkvalitetsproblemer med partikler og kemi. Udbedring vil indebære isolering, tætning og installation af mekanisk ventilation med varmegenvinding; alt sammen med effekt på energiforbruget. 

Nyttig viden om indeklima til byggebranchen og boligejere

Realdania By & Bygs projekt ”Sunde boliger – renovering” forventes afsluttet i 2021. 

Interesserede husejere og aktører i byggebranchen kan undervejs og til slut besøge projektet. Projektet vil stille konkrete vejledninger og afprøvede indeklimaløsninger til rådighed for byggebranchen, så branchen herigennem kan hjælpe boligejere i det eksisterende byggeri til at få sundere boliger. Resultaterne og erfaringerne fra projektet vil løbende blive formidlet her på siden og vil blive samlet i en mindre publikation til slut.