x

Projektinfo

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Realdania By & Byg afsluttede i sommeren 2018 et innovativt og eksperimenterende nybyggeri ”Sunde Boliger” i Holstebro, hvor nyeste forskning indenfor indeklima er blevet afprøvet i praksis. En række indeklimaløsninger er blevet testet og målt og nu overføres de mange resultater og metoder fra nybyggeriet til det eksisterende byggeri via et nyt indeklimaprojekt ”Sunde Boliger – Renovering”. 

Realdania By & Byg har købt tre ældre og tidstypiske huse i Randers: en bungalow fra 1937, en murmestervilla fra 1953 og et parcelhus fra 1962. Hver især repræsenterer de nogle af de skavanker, som typisk ses i huse fra denne periode, og som påvirker husenes indeklima. Det første Bygningsreglement med isoleringskrav udkom i 1979, og derfor har en række boliger fra før 1979 problemer med træk, fugt og et højt varmeforbrug. Hele 65% af alle enfamilieshuse i Danmark – svarende til 740.000 huse – er opført før 1979.

Nyeste forskning fra blandt andet forskningscenteret CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) viser dog, at et sundt indeklima ikke kun er et spørgsmål om at undgå træk, fugt og skimmelsvamp. Vores egen adfærd i boligen - fx madlavning, brug af stearinlys og brændeovn – kan give sundhedsskadelig partikelforurening i vores bolig, og afdampning af kemikalier fra fx byggematerialer, møbler og rengøringsmidler medvirker også til et dårligt indeklima.   


Det eksperimenterende nybyggeri i Holstebro har vist, hvordan man omsætter nyeste viden om indeklima til konkrete indeklimaforbedringer. De innovative og afprøvede indeklimaløsninger fra Holstebro bliver derfor integreret i Realdania By & Bygs nye indeklimaprojekt i Randers. 

Tre testfamilier flytter ind
Tre familier flytter i det nye år ind i husene. Igennem en sæson måles boligernes aktuelle indeklimatilstand (for eksempel skimmelsporer, temperaturforhold, luft-skifte og partikelforurening). Herefter gennemføres indeklimarenoveringen af husene, og husenes indeklima måles igen i løbet af endnu sæson. Når der på denne måde er indsamlet før og efter indeklimaforbedringerne, vil det være muligt at se, om der skabes den forventede forskel og dermed at få afprøvet, hvilke løsninger der mest effektivt formår at forbedre indeklimaet.

Sundhed som udgangspunkt og energibesparelser som sidegevinst
I mange ældre huse vil indeklimarenoveringen ikke bare skabe et bedre indeklima, men også have den positive sidegevinst at reducere energiforbruget.

Knap 65 % af enfamiliehusene i Danmark er opført før 1980 (svarende til 740.000 huse) og dermed uden at leve op til de første energikrav, som blev indført i BR79. 

Kuldebroer giver skimmelvækst, utætte vinduer skaber træk og fodkulde, og manuel ventilation med åbne vinduer er ofte for utilstrækkeligt, så der opstår luftkvalitetsproblemer med partikler og kemi. Udbedring vil indebære isolering, tætning og installation af mekanisk ventilation med varmegenvinding; alt sammen med effekt på energiforbruget. 

Nyttig viden om indeklima til byggebranchen og boligejere
Realdania By & Bygs projekt ”Sunde boliger – renovering” forventes afsluttet i 2021. 

Interesserede husejere og aktører i byggebranchen kan både undervejs og til slut besøge projektet. Projektet vil stille konkrete vejledninger og afprøvede indeklimaløsninger til rådighed for byggebranchen, så branchen herigennem kan hjælpe boligejere i det eksisterende byggeri til at få sundere boliger. Derudover udgiver Realdania By & Byg en midtvejsrapport og en slutrapport om projektet.

Projektforløb

  • 2018: De tre huse klargøres til indflytning og udstyres med måleapparater
  • Forår 2019: De tre testfamilier flytter ind. 
  • Forår 2019 – forår 2020: Måleperiode 1 – danner referenceramme 
  • Forår 2020: Midtvejsrapport – hvordan ser indeklimaet ud hos tre almindelige familier?
  • Forår 2019 - sommer 2020: Indeklimaforbedringer
  • Efterår 2020 – forår 2021: Måleperiode 2
  • Forår 2021: Publikation, anbefalinger m.v.

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Sunde Boliger Renovering Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}