x

Indeklimahjul skaber overblik over boligens indeklima

Nyhed 20. august 2021

Et godt indeklima handler om mange faktorer. Noget kan måles og vejes; noget kan mærkes, og noget er helt usynligt. For at komme rundt om alle faktorer har Realdania By & Byg udviklet et visuelt indeklimahjul, som kan skabe overblik over indeklimaet i såvel nye som ældre boliger.

Et sundt indeklima er godt for både helbred og trivsel. Udfordringen for både byggebranche og boligejere er imidlertid at få overblik over alle de faktorer, som kan påvirke indeklimaet.

Noget indeklima kan måles og vejes; noget kan føles og mærkes og noget er helt usynligt. I nybyggede boliger er indeklimaet (måske) tænkt ind fra starten; i ældre boliger har indeklimaet (måske) aldrig været på dagsordenen. Med andre ord: Et godt indeklima handler om mange faktorer, og der kommer løbende nye faktorer til. 

For at få overblik udviklede Realdania By & Byg for nogle år siden et visuelt indeklimahjul. Dengang blev hjulet brugt til at afdække indeklimaet i nyopførte huse; siden er det blevet videreudviklet og er nu også blevet brugt i eksisterende huse i forbindelse med projektet ”Sunde Boliger Renovering”, hvor Realdania By & Byg har renoveret tre ældre huse med fokus på netop at skabe et sundt indeklima.

Hvordan ser indeklimaet ud i eksisterende huse? 

I 2018 købte Realdania By & Byg tre ældre og tidstypiske huse i Randers for at undersøge, hvordan man kan renovere sig til et bedre indeklima. 

Både før, under og efter renoveringen af de tre huse har det rådgivende ingeniørfirma MOE - som er totalrådgiver for indeklimaforsøget - foretaget indeklimamålinger i husene. Samtidig har tre testfamilier boet i husene for derved at blive klogere på, hvordan beboernes adfærd er med til at påvirke indeklimaet. Indeklimaforsøget er nu i sin afsluttende fase, og den store datamængde fra de mange målinger er ved at blive analyseret. 

Under hele forløbet er der blevet brugt et indeklimahjul som værktøj til at kortlægge indeklimaet i de tre huse. Hjulet blev oprindeligt udviklet i 2017 i samarbejde med Pluskontoret, Lendager Group og MOE. Det skete i forbindelse med indeklimaprojektet ”Sunde Boliger”, hvor Realdania By & Byg opførte tre nye huse i Holstebro med det formål at undersøge forskellige muligheder for at skabe et godt indeklima via byggeteknik og materialer. 

For at kunne anvende indeklimahjulet til eksisterende boliger ældre boliger er hjulet blevet opdateret og udbygget med nogle af de indeklimafaktorer, som typisk ses i ældre boliger, nemlig miljøfarlige stoffer, dårlig arkitektur og dårlig elektrisk belysning.

- I huse fra 1950-1970’erne kan der være anvendt miljøfarlige stoffer som for eksempel PCB i bl.a. fuger og materialer og asbest i eksempelvis rørisolering, tag- og vægplader. Dårlig arkitektur kan bl.a. handle om en uigennemtænkt indretning – eller en indretning, som ikke er tidssvarende for den måde, vi i dag ønsker at anvende et ældre hus, siger Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg. Disse parametre er vigtige at have med i vurderingen af indeklimaet og er derfor tilføjet indeklimahjulet, som nu indeholder i alt 15 parametre. 

I projektet i Randers har der været særlig fokus på det usynlige indeklima, da det kan være det farligste for helbredet. Samtidig kan det ikke registreres med sanserne, og derfor tager boligejere ofte ikke hånd om det. 

-  Når man køber et ældre hus, ved man ikke, hvilket indeklima man flytter ind i. Vi har været overraskede over, at det stod så skidt til med indeklimaet i de tre huse i projektet– blandt andet høje niveauer af radon og partikler samt fugt og skimmel, siger Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg. Han fortsætter:

Som boligkøber bør man derfor undersøge boligens indeklima. Er der problemer med radon eller skimmel, bør man ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv sætte ind dér først og vente med det nye køkken, og samtidig overveje, om husets kælder nu også er det rette sted at anbringe sin teenager.

Jørgen Søndermark Arkitekt og projektleder, Realdania By & Byg

Indeklimahjulets styrke er, at det skaber overblik og får alle faktorer med, men samtidig bliver det muligt at vægte faktorerne op imod hinanden i den rette balance, for indimellem rykker de hver sin vej. Fx giver store vinduer masser af dagslys og god udsigt, men øger samtidig risikoen for at trække alt for meget varme ind, så der opstår overophedning.

Alvorlige indeklimaproblemer løst

Byggebranchen og boligejere kan bruge indeklimahjulet som et visuelt og enkelt værktøj til at få et overblik over indeklimaet. Nogle af parametrene kan man måle selv – andre skal man have professionel hjælp til.

I indeklimaprojektet i Randers er samtlige parametre blevet undersøgt i de tre huse. I grafikken nedenfor kan man se, hvordan indeklimaet i et af de tre huse (bungalow fra 1937) så ud før renoveringen. Problemerne er herefter blevet listet i en prioriteret rækkefølge ud fra, hvor alvorlige de er for sundheden. Herefter er indeklimaforbedringer blevet udført, indtil den økonomiske ramme for renoveringen på kr. 500.000 inkl. moms for hvert hus blev nået. Efter renoveringen er indeklimaet i de tre huse målt igen, og målingerne viste, at de alvorligste indeklimaproblemer nu er fjernet fra husene. 

(Se større udgave af nedenstående grafik)

(Se større udgave af nedenstående grafik)

 

Om kort tid offentliggør Realdania By & Byg en detaljeret oversigt over alle indeklimaforbedringerne i husene til inspiration for både byggebranchen og boligejerne.