x

Første spadestik til Sunde Boliger i Holstebro

Pressemeddelelse 25. august 2016

Efter et år med ideer og visioner, planlægning og tegninger sættes byggeriet af tre eksperimenterende boliger nu i gang i kvarteret Tommelise i Holstebro. Søndag den 28. august tager Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld, og Holstebros borgmester, H.C. Østerby, første spadestik til byggeprojektet ”Sunde Boliger”.

Bag ”Sunde Boliger” står Realdania og Realdania By & Byg, som med de tre boliger ønsker at undersøge et helt centralt spørgsmål, nemlig: Hvordan kan vi bygge almindelige familiehuse med sundt indeklima Og hvilke løsninger kan der gennemføres inden for en almindelig anlægsøkonomi? Kort sagt, kan vi bygge og bo sundere, uden at det koster ekstra?

Sammenhæng mellem indeklima og livskvalitet

- Med tanke på, at vi tilbringer mere end to tredjedele af livet inden for hjemmets fire vægge, og med vores viden om hvordan dårligt indeklima påvirker vores sundhed og velbefindende, er spørgsmålet ganske væsentligt. Opførelsen af de tre huse handler blandt andet om at finde gode løsninger, der reducerer partikel- og CO2-niveauerne, samt at undersøge, hvordan indretning kan understøtte en sund indeklimaadfærd, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Tre forskellige løsninger og indretninger

De tre huse opføres som en del af en rækkehusbebyggelse i Tommelisekvarteret i Holstebro. Udefra vil de ligne hinanden, men indvendigt vil de indeholde forskellige indretninger og løsninger til at skabe et sundt indeklima.

Det ene hus bliver udstyret med ganske lidt teknologi, men til gengæld med fokus på nye måder at indrette boligen på og hvordan det påvirker beboernes adfærd og vaner. Det andet hus vil derimod blive rigt udstyret med teknologiske løsninger, der skal bidrage til det gode indeklima. Det tredje hus bliver et såkaldt referencebyggeri, der opføres på en måde, som vi typisk bygger i dag, og som de to eksperimenterende huse kan måles op imod, når de forskellige tiltag skal testes.

Løsningerne skal både forsøge at få bugt med de gener, vi kan sanse: dårligt dagslys, ubehagelige temperaturer, dårlig lugt, træk, støj osv., og også de gener, som på sigt kan gøre os syge, men som vi ikke registrerer på samme måde i hverdagen. Det kan fx være stegepartikler, tøjfibre, fugt, skimmelsvamp og afgasninger fra materialer. 

Et levende ’laboratorium’

- Vi er rigtig glade for, at Realdania By & Byg har valgt at høste ny viden om indeklima ved at bygge dette levende ’laboratorium’ i Holstebro – det vil vi følge med stor interesse. I Holstebro Kommune har vi i forvejen fokus på sundhedstiltag, hvor teknologi og design kan styrke livskvaliteten i hverdagen hos den enkelte. For at udvikle bedre løsninger må vi eksperimentere, og jeg håber, at erfaringerne fra nybyggeriet på Tommelise er med til at løfte kvaliteten i fremtidens bolig, siger Holstebros borgmester H.C. Østerby.

Del af en større indeklimaindsats

Sunde Boliger er del af en større indeklimaindsats i Realdania. Projektleder i Realdania, Lene Wiell Nordberg, siger:

- Demonstrationsprojekter som Sunde Boliger er et godt redskab til at afprøve en række nye løsninger én til én. Her har vi mulighed for at teste noget af den viden, vi har fra indeklimaforskningen og omsætte den til konkrete løsninger, der kan bruges i både nybyggeri og eksisterende boliger. Og samtidig kaster projektet en masse ny viden af sig, som vi kan bruge i vores videre arbejde med at øge opmærksomheden på og viden om vigtigheden af et godt indeklima.

Lokal entreprenør

Der opføres tre rækkehuse, men der er plads til yderligere 11 huse. Efter et udbud i maj blandt tre lokale entreprenørfirmaer er der nu valgt entreprenør, nemlig Børge Lind & Sønner. Byggeriet går i gang i starten af september og forventes afsluttet i foråret 2017. Efter opførelsen vil boligerne blive udlejet i en tid, og indeklimaet blive målt. Herefter skal de sælges til markedspris.