x

Indeklima - det værste og det bedste

Pressemeddelelse 27. juni 2017

Vi opholder os inden døre omkring 90 % af vores liv. Vores livsglæde, indlæring, produktivitet og helbred hænger uløseligt og altafgørende sammen med det (inde)klima, vi byder os selv. Risiciene fra et dårligt indeklima spænder bredt fra ’tungt hoved’ over irritation, allergi og astma til fatale hjerte-, lunge- og cancer-sygdomme.

Vi ved efterhånden godt, at det er vigtigt med et godt indeklima. Men hvad er det vi taler om, når vi taler om (dårligt) indeklima? Nogen taler om støj og træk. Andre om kemi og dårlig luft. Noget kan du mærke, og noget må man måle sig frem til.

I Sunde Boliger har vi forsøgt at kortlægge indeklimaområdet. Hvad er de værste farer og gener ved dårligt indeklima, og hvordan skaber man de bedste løsninger i boligbyggeriet for at fremme et godt indeklima inden for et normalt anlægsbudget?

Indeklimahjulet blev født ud af denne udfordring.

Indeklimahjulet

Indeklimahjulet er en guide gennem alle de vidt forskellige faktorer, der påvirker dit velvære og dit helbred, når du er inden døre i din bolig, institution eller arbejdsplads. I Sunde Boliger har vi opført tre konkrete bud på, hvordan vi kan møde de udfordringer, som er blevet kortlagt med indeklimahjulet.

Indeklimahjulet er delt i to halvdele, den ene handler om sundt indeklima; den anden om oplevet indeklima.

Sundt og oplevet indeklima

Sundt indeklima er IKKE det samme som oplevet indeklima. Selv om vi oplever indeklimaet i boligen som fint, kan målinger vise, at vores helbred er under pres, fordi luften er fyldt med skadelige partikler eller problematisk kemi. Når det gælder om at skabe et sundt indeklima, er målet blandt andet at mindske partikler og VOC’er (Volatile Organic Compounds) – dvs. organiske stoffer som ethanol, isopren og acetone osv. – samt fugt, som ligeledes umiddelbart eller over tid kan irritere eller skade vores sundhed.

Det oplevede indeklima drejer sig mere om velvære og komfort. Er vi tilpasse og trives vi i vores bolig? Det oplevede indeklima skal også tilgodeses, og her er målet at håndtere alt fra sollys, akustik, træk, temperaturer, strålingsasymmetri og luftfugtighed i boligen. Oplevet indeklima er det, vi registrerer med vores fem sanser. Det er typisk noget, vi ikke bemærker – når det vel at mærke er i orden. Det er optimalt, når der er ro, behageligt dagslys, rar lugt, ingen træk, en temperatur, der hverken er for høj eller lav, samt en luft uden for meget tørhed eller fugt. Når disse forhold IKKE er på plads, oplever vi det som ’dårligt indeklima’.

Flere Sunde Boliger?

I Realdania By & Bygs udgivelse om Sunde Boliger gennemgår vi alle de 12 problemområder i indeklimahjulet, bygningsreglementets krav, hvordan man typisk løser problemerne, og hvordan vi har valgt at løse dem i Sunde Boliger.

Download udgivelse

Indeklimahjulet er skabt til at skabe overblik. Og vi håber, at fagfolk, myndigheder og ikke mindst husejere vil tage redskabet til sig. Så vi kan finde flere gode svar på, hvordan vi kan bygge boliger med godt indeklima til glæde for flest mulige mennesker.

Hermed er bolden givet op til flere Sunde Boliger.