x

Sunde Boliger i Holstebro:
Nu skal indeklimaet måles og vejes

Pressemeddelelse 23. marts 2017

Et halvt år efter første spadestik står tre Sunde Boliger i Holstebro nu klar til at tage imod tre familier. Men inden husene sælges, sender bygherren, Realdania By & Byg, et hold af eksperter ind for at måle og teste, hvordan husenes indbyggede indeklimaløsninger virker.

En bøf stegt på panden og en tur rundt i huset med støvsugeren. To almindelige og velkendte gøremål i mange familier, men samtidig to gøremål, som – set med indeklimabriller – afgiver rigtig mange partikler, som ikke er gode for indeklimaet.

Netop pandestegning og støvsugning er to af de helt praktiske prøvelser, som tre nyopførte og endnu ubeboede huse i Holstebro snart udsættes for. De tre huse, der er opført af Realdania By & Byg i samarbejde med Realdania, har nemlig til formål at undersøge et helt centralt spørgsmål: Hvordan kan vi bygge almindelige familiehuse med sundt indeklima Og hvilke løsninger kan der gennemføres inden for en almindelig anlægsøkonomi? Kort sagt: Kan vi bygge og bo sundere, uden at det koster ekstra?

- Med tanke på, at vi tilbringer mere end to tredjedele af livet inden for hjemmets fire vægge, og med vores viden om hvordan dårligt indeklima kan påvirke vores sundhed og velbefindende, er spørgsmålet ganske væsentligt. Men for at udvikle bedre indeklimaløsninger må vi eksperimentere, og det gør vi netop med de tre huse i Holstebro, siger Realdania By & Bygs projektleder Jørgen Søndermark, som sammen med Pluskontoret, Lendager, MOE og professor Torben Sigsgaard står bag indeklimaprojektet, der har fået navnet ’Sunde Boliger’.

Opførelsen af de tre huse har været i gang siden efteråret 2016, og om kort tid står husene færdige, klar til at blive testet for deres robusthed over for bl.a. pandestegning og støvsugning.

Flere veje til et sundt indeklima

De tre huse, der indgår som en del af en rækkehusbebyggelse i Holstebro, er ens ude fra, men indvendigt indeholder de forskellige indretninger og løsninger til at skabe et sundt indeklima.

- Indeklima er jo rigtig mange ting; støj, dagslys, temperatur osv., men også de mere skjulte ting som radon, fugt, partikler og afgasninger. Sammen med vores rådgivere har vi især haft opmærksomhed på partikler og afgasninger, fordi det er her, vi forventer den alvorligste påvirkning af helbredet, forklarer Jørgen Søndermark.

Det ene hus, NO-tech huset, er udstyret med naturlig ventilation uden megen teknologi, men til gengæld med fokus på nye måder at indrette boligen på.

- Kodeordet har været kildekontrol. Ideen er helt at undgå, at der opstår partikel- og afgasningsforurening. Derfor er der bl.a. indrettet et særskilt legerum, så børnene ikke skal sove i samme rum som deres støvede og snavsede legetøj, ligesom al tøj samles i et garderobeskab i bryggerset, så tøjfibre ikke hvirvler rundt i soveværelset. Husets materialer er også nøje udvalgt, så de er så rene og naturlige som muligt, fortæller Jørgen Søndermark.

- Når vi steger en bøf på panden, vil vi bl.a. måle, hvor hurtigt stegepartiklerne bliver spredt rundt i huset, og hvor længe de bliver hængende i de enkelte rum. I YES-tech huset måler vi, hvordan det specialudviklede ventilations- og udsugningssystem kan begrænse partikelspredningen, mens vi i NO-tech huset måler, hvordan muligheden for at lukke en dør ind til køkkenet kan begrænse spredningen.

Jørgen Søndermark

Sensorer i hvert rum

Det andet hus, YES-tech huset, er derimod rigt udstyret med tekniske løsninger, der skal bidrage til det gode indeklima, bl.a. et specialudviklet udsugnings- og ventilationssystem, forbedret dagslys og en emhætte, inspireret af restaurationskøkkener, der effektivt kan fjerne røg og damp fra køkkenet.

- Huset er forsynet med sensorer i hvert rum, som bl.a. registrerer partikler, fugt, temperatur og CO2-niveau, og disse data bruger systemet til at tilpasse ventilationsmængden i de enkelte rum. Dette kaldes behovsstyret og zoneopdelt ventilation. Ideen er at øge mængden af frisk luft på en klog måde uden at bruge ekstra energi, lyder det fra Jørgen Søndermark.

Det tredje hus, NOW-tech huset, er et såkaldt referencebyggeri, der er bygget, som de fleste nye huse bygges i dag. Det er i indretning og materialevalg magen til YES-tech huset, men har ikke den samme avancerede teknologi. Formålet med referencehuset er at kunne sammenligne indeklimaet hér direkte med indeklimaet i de to eksperimenterende huse.

Målinger både med og uden beboere

Inden husene sælges, rykker et hold af eksperter ind for at måle og teste, hvordan de forskellige indeklimaløsninger virker i de tomme huse. Når husene er solgt, og tre børnefamilier er flyttet ind, vil målingerne fortsætte de næste par år, og beboernes personlige oplevelser og tilbagemeldinger vil blive draget ind. 

- Når vi steger en bøf på panden, vil vi bl.a. måle, hvor hurtigt stegepartiklerne bliver spredt rundt i huset, og hvor længe de bliver hængende i de enkelte rum. I YES-tech huset måler vi, hvordan det specialudviklede ventilations- og udsugningssystem kan begrænse partikelspredningen, mens vi i NO-tech huset måler, hvordan muligheden for at lukke en dør ind til køkkenet kan begrænse spredningen, forklarer Jørgen Søndermark.

Når eksperterne tænder for støvsugeren, vil de bl.a. se på, i hvor høj grad støvet kan begrænses ved brug af en centralstøvsuger i forhold til en almindelig støvsuger. Herudover vil også afgasninger fra diverse byggemateriale som fx maling og fugemasse blive målt.

Endelig vil eksperterne også kigge på dagslyset i de tre huse, da forskning peger på, at mængden af lys har stor betydning for beboernes trivsel og velbefindende. Dagslyset i de nybyggede ’Sunde Boliger’ er bl.a. søgt optimeret i form af skrå vinduesnicher, to lag glas i vinderne i stedet for tre og med brug af jernfattigt glas, så det sikres, at det dagslys, der slipper ind, er så rent og ægte som muligt.

Robuste og tilgivende boliger

- Hele tanken med demonstrationsprojektet Sunde Boliger er at afprøve en række nye indeklima-løsninger i skala én til én. I de tre huse har vi mulighed for at teste noget af den viden, vi har fra indeklimaforskningen og omsætte den til konkrete løsninger, der kan bruges i både nybyggeri og eksisterende boliger, siger Jørgen Søndermark og fortsætter:

- Samtidig vil projektet kaste en masse ny viden af sig, bl.a. viden om, hvordan husene – hvis de er bygget, disponeret og indrettet rigtig – kan hjælpe beboerne til at skabe et godt indeklima. Satsning på robuste og tilgivende boliger er en ny måde at anskue indeklimaet på. Som oftest er det nemlig beboerne alene, som i kraft af deres adfærd og omtanke gøres ansvarlige for det gode indeklima, understreger Jørgen Søndermark, som sammen med både rådgiverne og kollegerne i Realdania og Bolius vil bruge den nye viden i det videre arbejde med at øge opmærksomheden på og viden om vigtigheden af et godt indeklima.