x

Udviklingen af Sunde Boliger i Holstebro er nu i gang

Pressemeddelelse 26. august 2015

Så er der sat navne på de fem teams, som skal konkurrere om at udvikle Sunde Boliger i Holstebro; tre eksperimenterende rækkehuse med fokus på indeklima-innovation. Forleden blev udviklingsarbejdet for alvor skudt i gang, da alle teams var samlet hos Realdania Byg i Odense til en snak om tankerne bag og målet med projektet.

Omdrejningspunktet for projekt Sunde Boliger er at undersøge, om danske boliger kan bygges med et bedre indeklima.

Som et demonstrationsprojekt i skala 1:1 skal projektet afsøge mulighederne for at sikre et bedre indeklima. Det skal ske ved at teste nye løsninger med afsæt i byggematerialer, byggemetoder, teknologi og brugeradfærd op mod den mest udbredte byggemåde i dag.

Hypotesen er, at de senere års stærke fokus på energi og miljø har underprioriteret sundhed og komfort. Udgangspunktet er, at det skal være muligt at løfte hensynet til indeklimaet uden at give køb på landvindingerne inden for energi og miljø. Målet er at undersøge, hvordan byggeriet kan tilvejebringe de sundeste rammer og det bedste udgangspunkt for de kommende beboere.

Ideer og strategier fra de fem teams
De fem hold, som er gået videre i konkurrencen, er:

- A2 Arkitekterne med Niras og Ørtoft
- Force 4 Architechts med Søren Jensen
- Henning Larsen Architects med Rambøll, Anders Christensen, Exhausto, Egen Vinding og Teknologisk Institut
- Pluskontoret med MOE, Lendager Arkitekter og Torben Sigsgaard
- Vandkunsten med Steensen & Varming
 
Deltagerne er fundet blandt de svar, som Realdania modtog på den åbne annoncering efter interesserede. De skal nu i gang med selve arkitektkonkurrencen, som imidlertid ikke afvikles på traditionel vis. I stedet for at aflevere et dispositionsforlag med tegninger og renderinger til et færdigt hus, er holdene blevet bedt om at dykke direkte ned i essensen og komme frem med deres ideer og strategier.

De fem teams skal henover den kommende måned udvikle ideer og finde løsninger til, hvordan en bolig bedst projekteres og opføres, når målet er at øge beboernes trivsel og komfort i boligen.

Holdene vil blive målt på deres forslag til nyskabende metoder, konstruktioner og teknologier til at opfylde projektets mål samt deres strategier for at sikre, at det føres ud i livet inden for en tids- og budgetramme, som svarer til et almindeligt hus.

Selvom konkurrenceforløbet er utraditionelt, er det en metode, som Realdania Byg er fortrolig med og har anvendt i flere eksperimenterende nybyggerier, senest i projektet Mini-CO2 Husene i Nyborg.

De Sunde Boliger knytter sig til Realdanias program 'Innovation i Byggeriet', nærmere bestemt initiativet 'Et godt Indeklima', og her vil hovedvægten af projektet således ligge. En endelig vinder af projektet forventes fundet i løbet af efteråret.