x

Nyerhvervelse: Tietgens Ærgrelse

Pressemeddelelse

24. oktober 2005

Realea A/S har erhvervet den ubebyggede grund ved Marmorkirken på hjørnet af Frederiksgade og Store Kongensgade i København, med det formål at opføre et nyt bolig- og erhvervsbyggeri.

Følg projektet her