x

Ældres livskvalitet i seniorbofællesskaber

Rapport

Udgivelsesdato
marts 2019

Sideantal
6 sider

Forfatter(e)
Af programchef Lennie Clausen og analysechef Henrik Mahncke, Realdania

Download

Realdania iværksatte tilbage i 2016 en række foranalyser, der her er opdateret med nye data i 2019. Analyserne havde til formål at indsamle data og styrke vidensgrundlaget om ældres livskvalitet og boligforhold.

Analyserne er foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE/SFI), Rambøll, COWI, seniorbofællesskabsekspert Max Pedersen og analysefirmaet Methods.