x

Analyse af sammenhængen mellem boligformer og samfundsøkonomiske udgifter til ældre

Undersøgelse

Udgivelsesdato
2016

Sideantal
41 sider

Forfatter(e)
Rambøll

Download

Denne undersøgelse fra 2016 havde til formål at øge vidensgrundlaget om seniorbofællesskaber – herunder om denne boligtype kan være med til at reducere de fremtidige offentlige ældreudgifter under hensyntagen til et stigende antal ældre.