x

Bedre indeklima gennem adfærd, undervisning og oplysning?

Rapport

Udgivelsesdato
oktober 2019

Sideantal
198 sider

Forfatter(e)
Dansk Center for Undervisningsmiljø

Download

Hvordan ser det samlede billede ud i forhold til de mange tiltag, der er blevet afprøvet inden for oplysning, adfærdsdesign og undervisningsmaterialer om indeklima på landets skoler?
Det giver denne rapport et overblik over. Rapporten indeholder også 11 nye prototypetest, som DCUM har testet på baggrund af de samlede tiltag.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har foretaget en screening på tværs af viden og erfaring og har kortlagt 64 tiltag, indsatser og projekter om indeklima på danske skoler i perioden 2004 til 2018.

På baggrund af de indsamlede eksempler er der blevet videreudviklet 11 nye prototyper, som DCUM har testet i løbet af 2019 sammen med en række skoler og forvaltninger. Formålet med prototypetestene var at udvikle og afprøve indsatser, der kan hjælpe kommunerne, skolerne og eleverne med at prioritere indeklimaet, for at give børnene bedre indlæringsforhold og dermed øget livskvalitet. Indsatserne fordeler sig i tre typer: oplysningskampagne, undervisningsmateriale og adfærdsdesign.