x

Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Rapport

Udgivelsesdato
2022

Sideantal
237 sider

Forfatter(e)
Smith Innovation

Download

Publikationen sammenfatter indsigter på tværs af de modtagne forslag fra de åbne calls Next Generation Architecture og Sustainable Solutions under indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet og dertil knyttede jurymøder.

Indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er sat i verden med en klar målsætning om at reducere klimaaftrykket fra nybyggede boliger med 75 procent. Så langt ned kommer vi ikke ved at bygge, som vi plejer eller lave løbende forbedringer. Vi har brug for helt nye løsninger, metoder, materialer og tilgange. En sådan målsætning kalder i den grad på innovation, og derfor har Realdania og VILLUM FONDEN indgået partnerskab for med fælles indsats at kunne adressere de nuværende udfordringer og bidrage til løsninger for i sidste ende at skubbe dansk boligbyggeri i en markant grønnere retning. 

Med indsatsens to åbne calls ”Sustainable Solutions” og ”Next Generation Architecture” har vi forsøgt at række ud til alle byggeriets aktører - lige fra arkitekter og rådgivere til produktudviklere, producenter og udførende – og dermed inddrage det bredest mulige udsnit af værdikæden.