x

Litteraturreview - Projekt ConTech

Undersøgelse

Udgivelsesdato
november 2020

Sideantal
40 sider

Forfatter(e)
Industriens Fond, Realdania, Molio

Download

Formålet med dette litteraturreview er at kortlægge den eksisterende viden om, hvordan brug af teknologi og digitalisering
kan hjælpe byggebranchen med at overkomme de udfordringer, som branchen står overfor i dag.

Som en del af Projekt ConTechs forundersøgelse, er Litteraturreviewets formål at kortlægge eksisterende viden om ConTech (Construction Technologies) i byggebranchen. Reviewet giver et 360-graders perspektiv på, hvor udfordringerne ligger i bygge- og anlægsbranchen, samt hvordan ConTech kan bruges til at løse udfordringerne. Denne rapport indgår som én af tre rapporter, der er lavet som en del af forundersøgelsen. 

Ud over et litteraturreview er der udarbejdet en kortlægning af branchens initiativer samt en interviewundersøgelse på tværs af anlægog
byggebranchens mange interessenter.

Litteraturreviewet er en del af en forundersøgelse for Project ConTech, som Industriens Fond, Realdania og Molio har igangsat sammen for at finde ud af, hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte ny teknologi. Udover dette litteraturreview indeholder forundersøgelsen en kortlægning af relevante nationale og internationale brancheinitiativer samt en omfangsrig interviewundersøgelse blandt virksomheder på tværs af værdikæden, ConTech-virksomheder og videnspersoner.