x

Byen og Bæltet - visualisering af udviklingsprojekt

Udgivelsesdato
26. april 2021

Sideantal
1 sider

Download

Udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens

Assens Kommune har fået støtte fra partnerskabet ’Byerne og det stigende havvand’ til at gennemføre en forundersøgelse af en naturbaseret løsning mod oversvømmelser. 

Løsningen går ud på at etablere et nyt klitlandskab på vestsiden af Assens Næs, som kan beskytte byen mod fremtidige oversvømmelser og erosion, samtidig med at byen får rekreative kvaliteter med bl.a. gode sandstrande, stenrev og mulighed for strandaktiviteter. 

Forundersøgelsen har resulteret i et forslag til et udviklingsprojekt med tilhørende kystteknisk rapport og visualisering.