x

Effekter af investeringer i kystbyers byggede miljø

Rapport

Udgivelsesdato
18. marts 2016

Sideantal
27 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

I de seneste år har der været fokus på at kvalitetsudvikle og skabe vækst i dansk kystturisme. Der er landet over udarbejdet turismepotentialeplaner, destinationsplaner og kyststrategier, som over de kommende år forventes at udmønte sig i projekter, der vil styrke turismen i kystbyerne.

Formålet med denne analyse er at se nærmere på, hvilke effekter investeringerne i det byggede miljø har for kystbyerne.

Publikationen bygger på resultaterne fra analysen "Effektevaluering af investeringer i kystbyers byggede miljø". Effektevalueringen undersøger effekterne af at investere i kystbyernes byggede miljø. Analysens mål er at bidrage til et mere kvalificeret beslutningsgrundlag for kommuner, investorer og lokale aktører, der planlægger investeringer i kystbyerne.