x

Fællesskabsorienterede boformer

Rapport

Udgivelsesdato
oktober 2022

Sideantal
61 sider

Forfatter(e)
BUILD Rapport 2022:32

Download

Erfaringer fra bofællesskaber etableret af developere.

I de seneste år har professionelle aktører i byggebranchen haft stigende fokus på fællesskaber og fællesskabsorienterede boformer. Det rummer et stort potentiale for at skabe flere bofællesskaber, som der er stor efterspørgsel på. Samtidig adskiller bofællesskaber, der etableres af developere og andre professionelle aktører, sig imidlertid også fra den måde traditionelle bofællesskaber udvikles på, da forudsætningerne er væsentligt anderledes. Den hidtidige forkning på området har primært fokuseret på de beboerdrevne bofællesskaber, mens der er meget lidt viden om, hvordan developerdrevne bofællesskaber etableres og fungerer. Derfor har rapporten primært haft til formål at se på, hvad der ligger bag de developerdrevne bofællesskaber, hvordan de etableres og hvordan de fungerer efterfølgende.