x

Fra hjemløshed til egen bolig

Rapport

Udgivelsesdato
oktober 2021

Sideantal
12 sider

Forfatter(e)
Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS for Realdania, 2021. www.sus.dk
Tekst: Agnete Neidel

Download

Unges perspektiver på, hvad de har brug for i overgangen til at få egen bolig

Denne publikation er én ud af to om emnet. Den stiller skarpt på de unges egne stemmer og erfaringer og formidler deres viden om, hvad der er på spil, og hvad der er brug for. Publikationen læses i sammenhæng med Fra hjemløshed til egen bolig – med støtte. Perspektiver på, hvordan kommunen og civilsamfundet i fællesskab og sammen med den unge kan styrke unges overgang til og fastholdelse af egen bolig, som formidler viden om, hvordan kommunen og civilsamfundet i fællesskab og sammen med den unge kan styrke unges overgang til og fastholdelse af egen bolig.
 

Rapporten blev lanceret i forbindelse med seminaret Fra hjemløshed til hjemlighed i egen bolig – betydningen af bofærdigheder, som satte fokus på, hvordan kommunen og civilsamfundet i fællesskab med de unge kan styrke unges overgang til og fastholdelse af egen bolig. Seminaret blev afholdt 12. oktober 2021 i Odense. 

Se oplæg og præsentationer fra seminaret